Trivselsregler

SATS arbeider for å ha de beste rutinene og høy standard på våre senter.

Derfor har vi nå, sammen med firmaet Safetec Nordic AB, gjort en sikkerhetsanalyse basert på tilpassninger av lokaler, rutiner og standard på våre sentere. SATS har ut i fra resultatene av undersøkelsene sett over MiniSats for å kunne tilby medlemmene og barna enda bedre barnepass.

Trivselregler