Våre personlige trenere (PTer) har ulik erfaring og kompetanse, og vi deler derfor inn PTene våre i fire nivåer for å synliggjøre dette.

Dette gjør det enklere for deg som medlem å finne en PT med rett kompetanse for dine treningsbehov. Prisen for PT justeres for å samsvare med utdanningen og erfaringen de har. En personlig trener som er i starten av sin karriere har derfor en lavere pris enn de som har tatt flere utdannelser og mer erfaring. 

Logg inn og book tid med personlig trener her.

SATS har mange av landets beste og mest fremgangsrike PTer og vi sikrer ved å innføre dette nivåsystemet at vi beholder den posisjonen. Innen SATS investerer vi mye ressurser for å løfte nivået av profesjonalitet og kompetanse på våre PTer. Det er meget viktig at du har god kjemi og etablerer gode relasjoner med PTen din, så vi anbefaler deg uansett å nøye vurdere valget av PT.

DE FIRE PT-NIVÅENE ER:

PT-NIVÅ 1 

PT under nivå 1 har gjennomført minst 50% av grunnutdanning for PT (tilsvarende 60 studiepoeng). PT har også gjennomført et PT Start kurs. PT har ingen eller lav erfaring i yrket.

PT-NIVÅ 2 

PT har fullført godkjent PT-utdanning (60 studiepoeng), eller tilsvarende utdanning. PT har også gjennomført et PT Start kurs. 

PT-NIVÅ 3 

PT har enten en bachelor innen relevant utdanning (idrett, fysioterapi e.l.) eller årstudium (60 studiepoeng) + levert minst 2500 PT-timer og fullført relevant tilleggsutdanning på minst 10 dager.

PT-NIVÅ 4 

PT har enten en mastergrad innen relevant utdanning (idrett, fysioterapi e.l.) eller årstudium (60 studiepoeng) + levert minst 4500 PT-timer og fullført relevant tilleggsutdanning på minst 20 dager.

HAR DU SPØRSMÅL?

Ta kontakt med din PT eller personalet på ditt lokale treningssenter.

Lykke til med treningen!

BOOK TID MED EN PT