Vi har som mål å hjelpe medlemmene våre til å leve et aktivt liv! For å få til dette har vi skapt et bredt treningstilbud som passer for mennesker i alle faser av livet. SATS ønsker å hjelpe barn og unge med å få gode vaner tidlig i livet. Alle er velkommen, og på SATS barn- og ungdomstimer har vi ingen prestasjonskrav. Les mer om tilbudet vårt!