Gikk du glipp av frokostseminaret og vårt nye konsept?

Høsten 2016 lanserte vi et helt nytt bedriftskonsept som endrer måten vi jobber på mot bedriftsmarkedet. Mer lønnsomt for arbeidsgiver og skreddersydd til de ansatte.

Arbeidsgivere som skaper muligheter for sine ansatte til å leve et aktivt og sunt liv bidrar til økt arbeidskraft, produktivitet og lønnsomhet. Som en bonus skapes glede, positivitet og friske ansatte med større selvtillit - og redusert sykefravær.

Vi har jobbet hardt for at konseptet skal være lett å implementere og gjennomføre på alle arbeidsplasser, uansett nivå. Ønsker du mer informasjon om det nye konseptet og hvordan vi sammen kan skape aktive ansatte i din bedrift? Kontakt oss:

Celinn Malm, leder for bedrift SATS Norge
Tlf: 473 43 271
E-post: celinn.malm@sats.no

29. november avholdt SATS et frokostseminar på Oslo Plaza med de fremste ekspertene på feltet fysisk aktivitet på arbeidsplassen. På denne siden kan du se frokostseminaret i sin helhet (i toppen) og utvalgte deler, du velger selv hva som passer best.

Filmer fra frokostseminaret

Frokostseminaret fra A til Å

Her får du mulighet til å se hele frokostseminaret fra start til slutt.

Fredrik Solstad

Litt om bakgrunnen for vårt nye bedriftskonsept og fordelene ved å ha aktive ansatte.

Bent Høie, helseminister i Norge

Om folkehelsen og viktigheten av arbeidsgivers rolle for å tilrettelegge for fysisk aktivitet på arbeidsplassen.

Debatten, ledet av Erik Wold

Panelet består av Terje Halvorsen (legespesialist i fysikalsk medisin), Anne Thiedemann (direktør Virke Trening), Even Bolstad (leder HR Norge) og Bjørn Maaseide (leder for SATS Norge).

Terje Halvorsen, legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Helsegevinstene av fysisk aktivitet, Viktigheten av å tilrettelegge for trening på arbeidsplassen.

Møt bedriften Crayon Inmeta

Hør deres erfaringer og opplevelser om hvorfor det lønner seg å aktivisere ansatte. Crayon Inmeta er en av flere bedrifter som har implementert SATS nye bedriftskonsept.