Debatten, ledet av Erik Wold

Panelet består av Terje Halvorsen (legespesialist i fysikalsk medisin), Anne Thiedemann (direktør Virke Trening), Even Bolstad (leder HR Norge) og Bjørn Maaseide (leder for SATS Norge).