Terje Halvorsen, legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Helsegevinstene av fysisk aktivitet, Viktigheten av å tilrettelegge for trening på arbeidsplassen.