Hvorfor trening?

Omfattende studier viser at den beste kilden til god helse er forbundet med regelmessig fysisk aktivitet. God helse gir større arbeidskapasitet og effektive ansatte.

Gjennom regelmessig trening får arbeidstakere mer energi og økt konsentrasjonsevne. Mange opplever i tillegg at både søvnkvalitet og humør blir bedre. En bedrift har derfor mye å vinne på å bidra til de ansattes helse.

I en gjennomsnittlig bedrift er omtrent 60 % av de ansatte fysisk inaktive. Det er ansatte som kommer på jobb, men som ofte ikke presterer optimalt. Det kan være snakk om alt fra overvekt, dårlig kosthold, rygg- og nakkeplager, stress, søvnproblemer og liknende, som igjen kan føre til lavere produktivitet og høyere sykefravær.  Den beste investeringen med størst avkastning er å få de fysisk inaktive ansatte til å endre livsstil - Dette er noe du som arbeidsgiver kan gjøre noe med! 

Mange bedrifter tilbyr eksempelvis trening i regi av arbeidsplassen og/eller økonomisk bidrag til trening. Undersøkelser viser at dette er goder som er høyt verdsatt hos arbeidstakere og gir en positiv holdning til bedriften. Det bidrar også positivt til det sosiale og gir økt samhold blant de ansatte.