DAG 13 - BALANSE I KROPP OG SINN

Balansen din vil variere fra dag til dag. Disse yogastillingene vil styrke din evne til å balansere både kropp og sinn.

Hva får jeg?

Forbedrer blodsirkulasjonen, balanserer hormonproduksjonen, gir deg ro og fokus.

Fokus:

Inversjoner.

Yogaposisjoner:

Happy baby pose, matsyasana and viparita karani.