Marit Risdal Kristensen

Tittel: Fysioterapeut

Utdanning:
  • Bachelor i Fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus/
  • Går 1. året på master i idrettsfysioterapi ved Norges Idrettshøyskole

ERFARING MED FØLGENDE SPESIALFELT:
  • Muskel- og skjelettplager
  • Idrettsskader

Marit har tidligere vært aktiv innen håndball, fotball og langrenn. Hun er idag aktiv mosjonist med langrenn på vinteren og løping på sommeren. Marit har verv som langrennstrener i barne- og ungdomsidretten. I møte med deg er Marit opptatt av å tilpasse tiltakene til din hverdag for best mulig resultat. Det skjer best gjennom en kombinasjon av behandlingstiltak på benk og treningssal.