Prisjustering i henhold til inflasjon

I tråd med medlemsavtalen punkt 8.6.2 har vi økt prisen på medlemskapet ditt med et mindre beløp for å ta hensyn til inflasjon. Inflasjon er generell prisøkning på varer og tjenester i samfunnet, og vi har lagt den offisielle konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) til grunn for justeringen. Etter prisøkningen har medlemskapet ditt fortsatt samme eller lavere pris enn medlemskap som selges til nye medlemmer i dag.