Oppdatering av ditt medlemskap

Her finner du svar på vanlige spørsmål om hva som skjer med ditt medlemskap.

Når endres mitt medlemskap?

Ditt medlemskap endres i løpet av 2018, spesifikk dato finner du i tilsendt e-post fra SATSELIXIA.

Hvorfor har mitt medlemskap blitt endret?

I januar 2017 endret vi medlemsstruktur og sluttet å selge gamle medlemskapstyper. I stedet kunne både eksisterende og nye medlemmer fra da av selv skreddersy sitt medlemskap med de tilganger og tjenester hver enkelt hadde behov for. Nå fjernes de gamle medlemskapstypene helt og alle medlemmer flyttes over på de nye i puljer.

Hva betyr denne endringen for meg?

I varslet du mottok står en beskrivelse av dine tilganger, som er de samme som du hadde med ditt gamle medlemskap. Det er derfor ingen endringer for deg når det gjelder ditt medlemskap. For noen få medlemmer gjelder et unntak, men dette er da spesifisert i varslet.

Jeg hadde særvilkår som gjaldt for mitt medlemskap, har jeg nå mistet disse?

Vi har ikke endret på privilegiene på noen av medlemskapene og du beholder de samme videre.

Jeg har fått varsel om prisjustering, når gjelder dette fra?

Prisjustering for ditt medlemskap vil gjelde fra og med spesifikk dato som du finner i tilsendt e-post fra SATSELIXIA.

Jeg har fått varsel om prisjustering, men burde jeg ikke fått rabatt siden jeg har vært medlem lenge?

I varslet vi sendte deg står også ordinær pris på tilgangene du har i ditt medlemskap. Som trofast medlem har vi derfor kun gitt deg en prisjustering og du betaler fortsatt mindre enn nye medlemmer som har samme tilganger som deg.

Jeg har hatt et medlemskap som ga meg tilgang dagtid mandag til fredag og hele helgen. Har jeg fortsatt de samme tilgangene?

Medlemmer som har hatt følgende medlemskap har fått utvidet tilgang og kan nå benytte senteret hele åpningstiden alle dager i uken fra og med datoen medlemskapet oppdateres:

  • Daytime månedlig
  • Senior månedlig
  • Formiddag lokalt månedlig
  • SATS Limited Dayweek

Jeg har hatt et medlemskap som ga meg tilgang dagtid mandag til fredag med siste innsjekk kl 16:00 og har nå fått endret tilgang. Hva betyr dette for meg?

Medlemmer med et medlemskap med tilgang dagtid mandag til fredag med siste innsjekk kl 16:00 har fått endret tilgang til siste innsjekk kl 15:00 fra og med datoen medlemskapet oppdateres. Dette er i samsvar med dagens vilkår for nye medlemskap med samme type tilgang. Siste mulige booking av gruppetimer vil da være for timer som starter kl 15:00.

Jeg har mistet tilgang til å sjekke inn etter 15:00, hvordan kan jeg endre mitt medlemskap for å få tilbake tilgangen?

Med din nye tilgang kan du sjekke inn på senteret senest kl 15:00, men kan oppholde deg på senteret 2 timer etter innsjekk. Dersom du ønsker å kunne sjekke inn etter kl 15:00 må du oppgradere ditt medlemskap i henhold til våre ordinære priser. Dette gjør du selv på din web/app-profil under «Mine innstillinger».

Jeg har hatt tilgang til kun studio, blir det en endring i tilgangen?

Du vil fortsatt ha tilgang til kun studio.

Jeg har hatt tilgang til ett senter, blir det en endring i tilgangen?

Du vil fortsatt ha tilgang til ett senter.

Jeg har hatt tilgang til kun ELIXIA/SATS sentrene, blir det en endring i tilgangen?

Alle medlemmer med tilgang til enten kun ELIXIA eller SATS har nå fått tilgang til begge sentrene i sitt medlemskap tilsvarende ordinær tilgang. De nye tilgangene som gjelder er som følger:

  • Tilgang ett senter - fortsatt tilgang ett senter
  • Tilgang to senter - fortsatt tilgang to senter, men kan nå legge til et senter fra SATS eller ELIXIA som sitt senter nr 2
  • Tilgang hele byen - fortsatt tilgang hele byen, men nå både SATS og ELIXIA der begge typer sentre finnes
  • Tilgang Norge - fortsatt tilgang hele Norge, men nå både SATS og ELIXIA
  • Tilgang Norden - fortsatt tilgang hele Norden, men nå både SATS og ELIXIA

Hvordan vet jeg hvilke tilganger jeg tidligere har hatt i mitt medlemskap?

Da vi endret ditt medlemskap beholdt du de samme tilgangene som tidligere. Etter medlemskapet er oppdatert vil du kunne gå inn på din profil under «Mine innstillinger» for å se dine tilganger spesifisert.

Jeg ser at jeg betaler for tilganger jeg ikke har behov for, hvordan fjerner jeg disse?

Tilganger kan fjernes på din profil under Mine innstillinger. Vær oppmerksom på at endringer som blir gjort før medlemskapet blir oppdatert gjøres til gjeldende ordinær pris. Dersom du senere ønsker å legge disse til igjen vil ordinær pris gjelde.

Hvordan oppgraderer jeg mitt medlemskap for å få tilganger til flere sentre?

I det du ønsker å legge til sentre i ditt medlemskap vil prisen for sentertilgang settes til ordinær pris. Sentertilgang kan endres på din profil under Mine innstillinger. Vær oppmerksom på at endringer som blir gjort før medlemskapet blir oppdatert gjøres til gjeldende ordinær pris. For å få tilgang på tvers av byene må du velge tilgang til hele Norge.

Hvordan fjerner jeg tilganger til sentre?

I det du ønsker å fjerne sentre i ditt medlemskap vil prisen for sentertilgang settes til ordinær pris. Sentertilgang kan endres på din profil under Mine innstillinger. Vær oppmerksom på at endringer som blir gjort før medlemskapet blir oppdatert gjøres til gjeldende ordinære pris. For å få tilgang på tvers av byene må du velge tilgang til hele Norge.

Hvilke tilvalg kan jeg gjøre på mitt medlemskap uten at resterende endres til ordinær pris?

Alle produkter du nå ikke har i ditt medlemskap kan legges til uten at prisen på dine andre tilganger og tjenester endres. For disse gjelder ordinære priser, minus eventuell rabatt du måtte ha. Vær oppmerksom på at endringer som blir gjort før medlemskapet blir oppdatert gjøres til gjeldende ordinære pris.

Hvordan legger jeg til flere tjenester uten å endre til ordinære priser på alt?

Du kan sende legge til flere tjenester på din profil under Mine innstillinger. Vær oppmerksom på at endringer som blir gjort før medlemskapet blir oppdatert gjøres til gjeldende ordinære pris.

Jeg kjenner flere som har gamle medlemskapstyper som ikke har fått et varsel om endring?

Av tekniske årsaker må vi gjøre dette puljevis, men alle våre medlemmer vil bli endret til ny medlemsstruktur.

Jeg kjenner flere som har mottatt varsel om endring av medlemskap, men som ikke fikk en prisjustering?

Vi har satt en øvre grense for pris etter type medlemskap og tilganger. De som fra før lå på eller over denne grensen har derfor ikke blitt prisjustert.