Spørsmål og svar

PRISJUSTERING

Fra når gjelder prisjusteringen av mitt medlemskap?

Prisjusteringen trer i kraft 1. oktober 2019.

Hvorfor blir mitt medlemskap prisjustert?

Vi er opptatt av å gi deg som medlem det beste tilbudet innen trening. For å kunne opprettholde og videreutvikle vårt treningstilbud, vil vi fra og med 1. oktober justere prisene for medlemmer som har en pris som avviker mye fra dagens listepris.

Fra når vil jeg bli fakturert ny pris?

Betaler du for ditt medlemskap på forskudd blir prisjusteringen på faktura med forfall 20.09 for oktober, mens for deg som betaler for inneværende måned blir det på faktura med forfall 20.10.

Jeg kjenner flere som betaler en lav pris som ikke har fått et varsel om endring?

Av tekniske årsaker gjennomfører vi prisjusteringer puljevis. Med unntak av de som betaler en lav pris på bakgrunn av en rabatt, vil alle medlemmer som i dag betaler mye under listepris bli prisjustert.

ENDRING I VÅR MEDLEMSSTRUKTUR

Hva betyr de ulike medlemskapene?

Navnsettingen av medlemskapene våre er på engelsk, og fremkommer både i e-posten du har fått tilsendt, og på samme måte på fakturaene du har mottatt fra august måned.


Dette betyr tilgangene:

 • Nordic: Tilgang til alle sentre i hele landet og Norden
 • Region: Tilgang alle sentre i regionen
 • Two club: To sentre i samme region
 • One club: Ett senter
 • Gym training: Tilgang til kun studiotrening, ikke gruppetrening eller spesialkonsepter
 • Group training: Tilgang til studiotrening og hele vårt gruppetreningstilbud, ikke spesialkonsepter
 • Group training and concepts: Tilgang til studiotrening, hele vårt gruppetreningstilbud, og alle våre spesialkonsepter (Build’n Burn, Prformance, HIYOGA og Immersive (S))
 • No binding: Du har valgt et medlemskap uten bindingstid. Hvis du opprinnelig har valgt et medlemskap med bindingstid, vil dette ikke fremkomme noe sted i selve navnet på medlemskapet
 • Daytime: Tilgang mandag til fredag frem til kl 1500. Det spesifiseres ikke i medlemskapsnavnet hvis du har tilgang til senterne i hele åpningstiden
 • Cash: Kontant 12 måneder
 • All-inclusive: Alle sentre i hele Norden inkludert deres tjenester og produkter (gruppetrening og spesialkonsepter), og også fri tilgang til Squash, Vannkanten (Bergen), Røa Bad (Oslo), HIYOGA Schultz gate (Oslo), Balance City (Stockholm), og spesialkonsepter som finnes i andre land (Martial Arts og Immersive Fitness (Sverige). Eneste unntak fra all-inclusive er Personlig Trener, og Diamond Exclusive ved SATS Nygårdsvej i Danmark, samt lokale tjenester som parkeringsavtale og leie matteplass (N).
Får endringen i medlemsstrukturen følger for mitt medlemskap?

For de aller fleste medlemmer blir det ingen endring i tilganger – du beholder akkurat det samme medlemskapet som i dag.

ENDRE MITT MEDLEMSKAP

Jeg betaler for tilganger jeg ikke har behov for, hvordan fjerner jeg disse?

Du har sannsynligvis flere tilganger som du betaler under listepris for, så sjekk gjerne hva du i dag betaler mot listeprisene som du finner på sats.no, om det vil lønne seg for deg å gjøre en endring. Du kan uansett endre ditt medlemskap når som helst via Mine Sider. Nedgraderinger trer i effekt ved utgangen av påfølgende måned.

Hvordan oppgraderer jeg mitt medlemskap for å få tilgang til flere sentre, produkter eller tjenester?

Du kan endre ditt medlemskap når som helst via Mine Sider. Oppgraderinger vil tre i kraft umiddelbart. 

Jeg har begynt å studere og vil bli registrert med studentrabatt, hvordan gjør jeg det?

Studenter under 31 år kan endre sitt medlemskap via Mine Sider. Dokumentasjon på studier må fremvises på senter eller sendes til kundeservice@sats.no.

Vær oppmerksom på at endring av rabatt betyr at denne regnes av listepris, ikke på den prisen du har i dag.

Jeg jobber et sted som har bedriftsavtale med SATS, hvordan blir jeg registrert med denne?

Be din arbeidsgiver om å få bedriftskoden til denne avtalen. Koden kan du så registrere ved endring av ditt medlemskap via Mine Sider.

Vær oppmerksom på at endring av rabatt betyr at denne regnes av listepris, ikke på den prisen du har i dag.

Jeg fyller snart 67 år og ønsker å bli registrert med seniorrabatt, hvordan gjør jeg det?

Medlemmer som fyller 67 år vil automatisk bli endret til «Senior» med 20% rabatt, med unntak av medlemmer på bedriftsavtaler. Er du registrert med en bedriftsavtale må du gå inn og endre ditt medlemskap via Mine Sider.

Vær oppmerksom på at endring av rabatt betyr at denne regnes av listepris, ikke på den prisen du har i dag.

Hvorfor kan enkelte medlemmer booke flere timer og flere dager i forveien enn hva jeg kan?

Tidligere har enkelte medlemmer hatt et medlemskap som har gitt tilgang til å booke opptil 10 timer innenfor 10 dager. Nå har vi forenklet dette og eksisterende medlemmer med nordisk tilgang og/eller konseptpakken har nå fått samme booking-privilegier. Alle medlemmer står nå fritt til å få denne tilgangen ved at de legger til konseptpakken og/eller oppgraderer sitt medlemskap til Norge (inkl. Norden).

Jeg ser på «Mine sider» at mitt medlemskap har endret navn/tilganger, hvorfor det?

For noen medlemmer er enkelte tilganger oppjustert fordi det er gjort endringer i våre medlemskap:

Dagens tilgang
Oppgradert til

Enkelte medlemmer har et gammelt medlemskap med tilgang hverdager frem til kl 1600

Hele åpningstiden alle dager i uken

Tilgang til alle SATS-sentre i landet

Tilgang til alle SATS-sentre i hele landet og i tillegg alle våre sentre i Norden

Tilgang til to sentre i en region hvor dette valget ikke lenger er en del av våre medlemskap

Hele regionen

Betaler for tilgang til ett spesialkonsept

Alle konsepter (Build’n Burn, Prformance, HIYOGA)

 

Jeg hadde tilgang til hele Norge, men er nå oppgradert til nordisk tilgang, kan jeg endre tilbake?

Vi har forenklet medlemskapene våre og inkluderer nå tilgang til alle våre SATS-sentre i Norden dersom du velger eller fra før har tilgang til Norge. Nordisk tilgang er dermed en gode du har fått av oss, og dersom du har fått en prisjustering samtidig med oppgraderingen, skyldes denne at du har en lav pris for de andre tilgangene i ditt medlemskap.

Hvorfor blir noen medlemmer oppgradert?

Vi har gjort enkelte endringer i våre medlemskap og tilpasser tilgangene til våre medlemmer som følge av dette. Ingen skal få en dårligere tilgang enn de tidligere har hatt i sitt medlemskap og vi har derfor oppgradert de som blir berørt av endringene.

Fra når gjelder disse oppgraderingene?

I det du mottar varsel om prisjustering har ditt medlemskap allerede blitt oppgradert. Oppgraderingene skjer i takt med at informasjon om prisjustering sendes medlemmene.

Hvordan vet jeg hvilke tilganger jeg tidligere har hatt i mitt medlemskap og om jeg er blant de som har fått en oppgradering?

Du finner informasjon om dine tilganger på Mine Sider. Er du i tvil om du har fått en oppgradering eller ikke kan du ta kontakt med ditt senter, men alle som blir oppgradert er allerede dette i det de mottar varsel om prisjustering.

Når jeg går inn på min medlemsprofil for å se hvilke tilganger jeg har i mitt medlemskap, står det en annen pris der enn jeg nå har fått beskjed om at jeg endres til, hvorfor?

Dersom du går inn på din medlemsprofil før prisjusteringen trer i kraft er det din nåværende pris som synes på din profil. Først i det den nye prisen trer i kraft vil prisen endre seg på din profil. Datoen for dette står i e-posten vi sendte deg med varsel om prisjustering.

Dersom jeg nå gjør en endring på mitt medlemskap, vil jeg fortsatt få varslet prisjustering?

Endrer du ditt medlemskap i perioden august-september vil denne overstyre varslet prisjustering 1. oktober.

Nedgraderer du ditt medlemskap vil endringen tre i kraft ved utgangen av påfølgende måned, mens oppgraderinger, uansett når de gjøres, trer i kraft med umiddelbar virkning.