Ikke økt smitte på treningssentre

Forskning viser at å trene på treningssenter ikke gir økt sannsynlighet for å bli smittet av COVID-19-viruset. Dette viser at smittevernregler utarbeidet av bransjen om renhold og avstand gjør det trygt å trene på våre sentre, og det er godt nytt for folkehelsen!

Da vi åpnet våre treningssentre 15. juni flommet det over av positive kommentarer i sosiale medier og det ble mer enn noen gang klart for oss at trening på våre sentre er positivt både for den fysiske og psykiske helsen. For oss var det stor glede over å kunne ønske våre medlemmer velkommen tilbake til favorittinstruktøren sin, favorittgruppetimen, favoritt-PT´en og sin gjeng på studioet.

Ingen ble smittet 

Mens resten av treningssentrene i Norge var stengt, var det noen treningssentre som fikk holde åpent som del av TRAiN, et forskningsprosjekt gjennomført av Klinisk effektforsning ved Universitetet i Oslo. 3 764 medlemmer av treningssentre i Oslo mellom 18 og 64 år ved loddtrekning delt in i to grupper:

  • 896 personer fikk umiddelbart tilgang til sitt treningssenter

  • 868 personer fikk ikke tilgang og måtte vente som alle andre i Norge.

Målet med studien er å teste om trening på treningssentre er trygt. Antagelsen er at det er like mye (eller lite) smitte og sykdom av COVID-19 hos de som får trener som hos de som ikke få trene.

Når disse to gruppene ble sammenlignet etter to-tre ukers trening viser det at det ikke er økt smitte pga. aktivitet på treningssentrene. Kun én person var positiv for COVID-19. Vedkommende ble ikke smittet på trening, men på sin arbeidsplass. Lege og professor ved UiO, Mette Kalager sier konklusjonen er at det er helt trygt å trene på treningssentre.

Tilbyr både inne- og utetrening for våre medlemmer

For å møte alle behov hos våre medlemmer tilbyr vi i SATS utetrening i tillegg til trening innendørs. Vårt tilbud om gruppetrening utendørs ble så godt tatt imot under nedstengningen av sentrene, at vi har valgt å fortsette å tilby dette til våre medlemmer.

Vi tilbyr også utendørs Boot Camp og trening med PT utendørs. Våre medlemmer setter pris på muligheten til selv å velge hvordan de vil trene.

Planlegger oppfølgingsstudie

Studiegruppen planlegger nå ny utprøving for å teste om det er trygt å øke aktiviteten på sentrene. Denne utprøvingen vil komme i gang etter sommeren og vil etter planen inkludere treningssentre i hele Norge.

Se vanlige spørsmål og svar her.