Q&A

Hvordan sikrer SATS at det er trygt å trene på sentrene?

SATS gjør alt for å sørge for at den midlertidige gjenåpningen av treningssentrene skjer på en trygg og forsvarlig måte. Vi følger smittevernsveilederen for treningsbransjen laget av Virke Trening i samarbeid med Folkehelseinstituttet, som inneholder en rekke tiltak som bade SATS, våre ansatte og medlemmer skal forholde seg til. Blant annet vil dusjer, badstuer og barnepass være stengt, kapasiteten på gruppetreningstimer vil være lavere for å sikre god nok avstand mellom deltagere, strengere og hyppigere vaskerutiner, tilgjengelig desinfeksjonsmiddel på flere steder, økt bemanning for å sikre at rutiner opprettholdes, mm.

Hvilke konkrete forholdsregler tas for å ivareta smittvern?

 • Grundig vask av treningssenteret før gjenåpning
 • Strengere vaskerutiner og hyppigere vasking av apparater og utstyr
 • Ekstra rengjøring av særlig hyppig berørte flater (for eksempel dørhåndtak, kortlesere, servantbatterier)
 • Tilgjengelig vask eller desinfeksjon i gruppetreningslokalet, og en rekke andre steder ellers i lokalet
 • Dedikert personal som påser at medlemmer opprettholder god nok avstand i våre mest besøkte perioder
 • Enkelte stengte apparater. For eksempel vil annenhver tredemølle være stengt.
 • Lavere kapasitet på gruppetreningstimer for å sikre god nok avstand mellom deltagere
 • Klasser med kroppskontakt kan ikke gjennomføres
 • Stengte dusjer og badstuer
 • Stengt barnepass
 • Minst 15 minutter mellom hver gruppetreningstime for å hindre kødannelser
 • Klasser med kroppskontakt kan ikke gjennomføres
 • Tilrettelegg for seniorklasser på egne tider
 • Medlemmer kan kun trene maks 1,5 time om gangen. Dette for å begrense antall medlemmer på senter samtidig

Hvilke krav vil gjelde for meg som deltager i studien?

 • Du må være frisk! Ved symptomer på Covid-19 er det viktig at du holder deg hjemme.
 • Følge retningslinjer for god hånd- og hostehygiene. Benytt deg av desinfeksjon ved ankomst.
 • Holde anbefalt avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene, minimum 1 meter. Ved harde fysiske økter i sal minimum 2 meter.
 • Ingen klemming eller håndhilsing.
 • Ingen berøring av hverken andre medlemmer eller ansatte.
 • Vi ønsker at du benytter håndkle under trening.
 • Når du er ferdig med ett apparat/utstyr må dette rengjøres etter bruk, du vil finne utstyr til dette flere steder på senteret.
 • Vask hender/benytt desinfikasjon før og etter at du har tatt på apparater og utstyr.
 • Les informasjonsplakater på senter ved ankomst

Hva blir åpningstidene på sentrene?

 • Åpningstider på begge sentre vil være mandag-fredag 7-21 og fredag 7-20. Sjølyst lørdag og søndag 10-18, CC Vest lørdag og søndag 9-17

Hvilket produkttilbud tilbys under studieperioden?

 • Vi ønsker å tilby tilnærmet det samme tilbudet som normalt. Dvs. egentrening med styrke- og cardioapparater og frivekter, samt gruppetrening.

Jeg har ikke tilgang til SATS CC Vest og/eller SATS Sjølyst i mitt abonnement. Kan jeg likevel trene der?

 • Alle medlemmer som er med i studien har tilgang til både gruppetrening og til begge senter, uansett type medlemskap.

Vil SATS tilby like mange gruppetreningstimer som vanlig?

 • Det vil være litt færre gruppetimer enn normalt, og kapasiteten på timene vil være noe lavere slik at det blir godt med plass til hver enkelt.

Vil vi tilby Build’n Burn timer på CC Vest?

 • Nei, vi vil ikke gjennomføre Build’n Burn timer på CC Vest i studieperioden.

Vil SATS tilby fysioterapi og kostholdsrådgivning på CC Vest?

 • Nei, vi vil ikke tilby fysioterapi eller kostholdsrådgivning på CC Vest i studieperioden.

Vil garderober, dusjer og badstuer være åpne?

 • Dusjer og badstuer vil være stengt, garderobeskapene vil være tilgjengelig. Vi anbefaler deg å komme ferdig skiftet på trening.

Vil barnepass være åpent?

 • Barnepass vil være stengt.

Vil det være mulig å trene med PT?

 • Det vil kun være mulig å trene med PT’er ansatt på SATS CC Vest eller SATS Sjølyst. Dvs. at dersom du ønsker å bruke en annen PT i SATS som er ansatt på et annet senter, vil det ikke være mulig.

Hvordan sikrer dere at det kun er de som er trukket ut i treningsgruppen som får tilgang til senteret?

 • Kun de medlemmene som er trukket ut i treningsgruppen vil via deres medlemskort ha tilgang til sentrene. Det vil også gjennomføres utvidet adgangskontroll med ID sjekk.