Spørreundersøkelse
  • 20 000 medlemmer svarte på undersøkelsen.