Frys

Under særskilte omstendigheter som gjør at du ikke kan benytte ditt medlemskap gjør vi det i visse tilfeller. Se HER for oversikt over våre frysvilkår.

Før du søker er det viktig at du leser våre frysvilkår som du finner HER.

Dersom du ikke oppfyller frysvilkårene vil medlemskapet ikke bli fryst.

Dersom du innfrir vilkårene for frys, kan du sende fryssøknaden via skjemaet du finner inne på samme side som frysvilkårene.

Vi mottar mange fryssøknader som fører til at behandlingstiden periodevis kan bli noe lengre. Vi tar uansett utgangspunkt i datoen henvendelsen er sendt for å legge inn frysperioden.

Dersom du har betalt en medlemsavgift for en periode vi senere legger inn frys for, vil du få denne kreditert. Ikke la være å betale en medlemsavgift før du har fått en bekreftelse fra oss om at fryseperioden er innvilget. Da vil du motta purring. Overskytende betaling kommer deg automatisk til gode i det medlemskapet gjenåpnes.

Du finner informasjon om når medlemskapet ditt vil åpnes i bekreftelsen du mottok på behandlet frysskjema.

Ønsker du å åpne medlemskapet ditt tidligere enn planlagt, kan vi avbryte frysperioden i resepsjonen når du kommer innom for å trene. Vær oppmerksom på at betalingen vil starte fra datoen medlemskapet åpnes igjen, og at neste faktura/AvtaleGiro-trekk kan være høyere enn vanlig.

Medlemskapet kan åpnes ved at du tar direkte kontakt med det senteret du trener på.

Vær oppmerksom på at betalingen da løper fra den dagen du åpner opp medlemskapet.

Ditt medlemskap er personlig og kan ikke benyttes av andre. Dersom du låner bort kortet ditt kan medlemskapet sperres. Så lenge medlemskapet ditt er fryst, kan ikke medlemskapet benyttes.

Ved behov for forlengelse av frysperioden, må ny elektronisk frysskjema med vedlagt dokumentasjon sendes oss innen utgangen av inneværende frysperiode.

Ettersom vi makulerer/sletter dokumentasjon som tidligere er sendt inn må ny dokumentasjon sendes.

Mange av våre muslimske medlemmer trener selv under Ramadan, og vi gir derfor ikke frys utelukkende for denne årsaken.

Har du av helsemessige årsaker likevel grunn til å fryse medlemskapet, kan du få en bekreftelse fra din lege hvor denne ikke anbefaler trening i oppgitt periode som sendes oss via frysskjema. Medlemskap fryses ikke uten dokumentert årsak.

Besøksadresse hovedkontor

Nydalsveien 28

0484 Oslo

Kontaktskjema

Fyll inn kontaktskjemaet

Åpningstider

TELEFON
Man-fre: 09:00-16:00
Lør-søn: Stengt

CHAT
Man-ons: 09:00-17:00
Tor-fre: 09:00-16:00
Lør-søn: Stengt

Telefon 23307000