Frys av medlemskap

Du kan søke om å fryse ditt medlemskap under særskilte omstendigheter, som gjør at du ikke kan benytte ditt medlemskap i en gitt periode.

For å søke om frys av medlemskap, må du fylle ut søknadsskjema for frys, samt vedlegge gyldig dokumentasjon for den aktuelle perioden. NB! Om du iht. dine medlemsvilkår har mulighet for å fryse ditt medlemskap uten dokumentasjon, vennligst last opp et tomt dokument, før du trykker på "Send"-knappen.

Søknaden må sendes inn i forkant av perioden for frys, og ved alvorlig sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade. Søknad og dokumentasjon kan også leveres på nærmeste SATS ELIXIA-senter.

Vilkår for frys av medlemskap*
Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tolv (12) måneder i strekk, og kun ved følgende årsaker:

  • Dokumentert sykdom/skade 
  • Dokumentert svangerskap (inntil tre måneder etter termindato)
  • Dokumentert utstasjonering grunnet jobb, studier eller militærtjeneste på steder hvor SATS ELIXIA ikke er lokalisert

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum to (2) måneder og maksimalt tolv (12) måneder i strekk, og kun ved følgende årsak:

  • Dokumentert ferie utenlands

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tre (3) måneder i strekk per kalenderår, og kun ved følgende årsak:

  • Fylte 60 år

Dokumentasjon skal legges ved søknaden, og må være spesifisert med fra og til dato. Etter behandling av søknaden makuleres dokumentasjonen av hensyn til personvern. SATS ELIXIA kan likevel be Medlemmet om skriftlig samtykke til å oppbevare dokumentasjonen i frysperioden.

Gyldig dokumentasjon

  • Ved sykdom: bekreftelse fra lege eller annet helsepersonell
  • Ved svangerskap: helsekort, eller bekreftelse fra lege eller annet helsepersonell
  • Ved utstasjonering: bekreftelse fra arbeidsgiver, studiested eller militær
  • Ved ferie: bekreftelse fra reisebyrå, kopi av flybillett/båt/tog t/r

Medlemmet vil motta skriftlig tilbakemelding på sin fryssøknad innen 14 dager. Dersom dette ikke mottas innen 14 dager fra den dato søknaden er sendt, må Medlemmet selv ta kontakt med SATS ELIXIA. Søknad regnes ikke som godkjent før skriftlig bekreftelse er mottatt fra SATS ELIXIA.

Ved godkjennelse av søknad, vil Medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende perioden for frys. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for. Periode for frys og betalingsfri periode behøver ikke være like. Frys av medlemskapet gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade.

Ved behov for forlengelse av frysperioden, må ny søknad med vedlagt dokumentasjon leveres til SATS ELIXIA innen utgangen av inneværende periode for frys.

* Disse vilkår for frys av medlemskap gjelder for alle medlemskap inngått eller oppgradert f.o.m. 25. august 2014. For medlemskap inngått før denne datoen gjelder eksisterende vilkår. Ta gjerne kontakt med SATS ELIXIA Kundeservice for ytterligere informasjon.  

 

Søknadsskjema

Reis deg - og lev lenger

Stadig mer stillesitting forkorter livene våre og er like skadelig som røyking. Det har flere alarmrapporter konkludert med de siste årene.

For stiv for yoga?

Nå finnes ingen unnskyldning!

For stiv for yoga?

Nå finnes ingen unnskyldning!

Fyll på med væske!

Du trenger ikke droppe treningen når det er varmt ute, men pass på å drikke skikkelig både før, under og etter treningen. SATS ELIXIAs kostholdsekspert, Kristine Symreng, gir deg de beste drikketipsene.

Reis deg - og lev lenger

Stadig mer stillesitting forkorter livene våre og er like skadelig som røyking. Det har flere alarmrapporter konkludert med de siste årene.