Legge til eller endre betaler for medlemskap

Dersom en annen person enn hva som er registrert i dag skal stå som ansvarlig betaler for et medlemskap, må en skriftlig henvendelse både sendes fra personen som skal overta betalingene og den som blir betalt for, sammen med følgende opplysninger:

  • Fult navn

  • Fødselsdato

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-postadresse

Vær oppmerksom på at du ved å stå som ansvarlig betaler for et medlemskap forplikter deg til våre vilkår for betaling av medlemskap. Ny betalingsmetode (AvtaleGiro eller kredittkort) må også opprettes, og du vil motta informasjon om dette per e-post når vi bekrefter endringen av ansvarlig betaler.

Fakturaer/AvtaleGiro-trekk som allerede er generert vil ikke reverseres, og må betales av nåværende ansvarlige betaler.