Viktig informasjon

TIL DEG SOM I DEN SENESTE TIDEN HAR FÅTT E-POST ELLER BREV OM PRISJUSTERING:
  1. Forlater du endringssiden uten å justere dine tilganger, beholder du din nåværede pris. Prisøkningen du har mottatt varsel om vil i så fall gjelde fra den datoen som er kommunisert i e-posten/brevet.

  2. Gjør du oppgraderinger i medlemskapet ditt, vil tilgangene og ny pris tre i kraft umiddelbart.

  3. Gjør du nedgraderinger i medlemskapet ditt, vil tilgangene og ny pris tre i kraft ved utgangen av neste måned. Eksempler:

a) Har du mottatt prisvarsel i juni, og gjør en nedgradering i juni, vil ny pris tre i kraft 1. august.

b) Har du mottatt prisvarsel i juni, og gjør en nedgradering i juli, vil ny pris tre i kraft 1. september, mens prisen fra 1. august vil være den som er kommunisert i e-posten/brevet.