Velkommen til nye Min trening!

Nå har Min trening på sats.no fått mobiltilpasset design. Det betyr at det blir lettere å bruke treningsdagboken, kjøpe PT-timer og justere innstillinger og bestillinger fra mobilen.

I forbindelse med tilpasningen har vi bestemt oss for å fjerne en del sider som veldig få medlemmer benytter seg av. Det gjelder blant annet treningsplanen, treningsprogram og koblingen til Runkeeper. Når det gjelder oppskriftssamlingen, kan du i stedet finne gode og sunne oppskrifter på vår blogg- og inspirasjonsside. 

Velkommen!