Vår historie

Mer om SATS ELIXIA.

SATS kom inn på markedet i 1995, i en tid da treningssentre var ekskluderende miljøer og store muskler var idealet. SATS ønsket å forandre dette og tilby et inkluderende miljø for vanlige mennesker. Konseptet var vellykket og ble utvidet til de andre nordiske landene gjennom oppkjøp av ledende aktører i Sverige, Danmark og Finland.

Varemerket ELIXIA ble lansert i 2001 med en klar strategi om å tilby bransjens beste service og treningsopplevelse med vekt på treningssentre med høy kvalitet og topp moderne utstyr. Ved utgangen av 2013 hadde ELIXIA 61 treningssentre i Norge, Sverige og Finland.

I 2014 fusjonerte SATS og ELIXIA og dannet Nordens ledende treningssenterkjede. Vårt felles fokus er å gjøre mennesker i Norden mer aktive.

Historiske milepæler:

1995
SATS åpner sine første 8 treningssentre i Norge.

1998
SATS vokser og har 49 sentre i Norden når kjeden blir en del av det amerikanske konsernet 24 Hour Fitness Worldwide.

1999
SATS kjøper opp den svenske treningssenterkjeden Sports Club.

2000
SATS ekspanderer i Danmark og passerer 100 sentre i Norden.

2001
Varemerket ELIXIA lanseres med 11 sentre i Norge (etter at selskapet året før hadde kjøpt opp Frisk og Colosseum med 8 treningssentre) og 5 i Finland.

2002
Investeringsselskapet Nordic Capital og de norske gründerne kjøper tilbake SATS.

2003
SATS ekspanderer i Finland.

2005
SATS kjøper opp treningssenterkjeden E2 med 8 treningssentre i Sverige.

2006
Tryg i Danmark smba kjøper SATS.

2007
ELIXIA kjøper Sportsclub Stavanger AS og overtar 7 treningssentre i Stavanger og Bergen.

2009
SATS åpner ytterligere 7 sentre.

2010
ELIXIA ekspanderer og åpner 2 sentre i Sverige.

2011
ELIXIA åpner ytterligere 7 sentre.
Investeringsselskapet Altor kjøper ELIXIA.

2013
SATS selger samtlige sentre i Danmark for å fokusere på vekst i Norge, Sverige og Finland.
ELIXIA åpner sitt første senter i Stockholm.

2014
SATS og ELIXIA slår seg sammen og danner Nordens største treningssenterselskap. I Sverige drives ELIXIA-sentrene videre under varemerket SATS, mens sentrene i Norge og Finland fortsetter å operere som to varemerker.

Mer om SATS ELIXIA

Vår historie

Mer om SATS ELIXIA.

Ansvar og policy

SATS ELIXIA mener det er viktig å ta stilling til spørsmål som er relevante for samfunnet, og håper vi kan bidra til et bedre samfunn innen aktuelle områder.

Konsernledelse

SATS ELIXIAs konsernledelse.

Samarbeidspartnere

SATS ELIXIAs samarbeidspartnere.