Trening og graviditet

Graviditeten er en tid fylt av store forandringer både fysisk og psykisk.

For å få så mye som mulig ut av denne tiden, vil du sikkert være i god form både fysisk og psykisk.

Trening og graviditet henger sammen så lenge du tilpasser deg etter de fysiske forandringene som skjer i din kropp. Målsettingen med treningen bør være å forberede deg selv og kroppen på fødselen og tiden etter fødsel.

For bare noen år siden, ble det ikke anbefalt å trene dersom man var gravid. Hovedgrunnen til at man tidligere ikke ønsket at gravide skulle trene, var en frykt at en økt kroppstemperatur skulle ha negative konsekvenser for graviditeten. Denne frykten er ubegrunnet, da det ikke påvises temperaturstigning hos gravide kvinner som trener med moderat intensitet. Dette fordi temperaturreguleringen er forbedret hos gravide kvinner.

Idag er anbefalingene annerledes: Forskningsrapporter og studier viser at både kvinner og barn som går gjennom en normal graviditet har godt av moderat trening som er tilpasset kvinnens fysiologiske forutsetninger. Merk at forskningen er gjort på friske kvinner og våre anbefalinger er basert på dette.

Positive effekter av trening under graviditet:

  • Redusert anspenthet og trøtthet
  • Økt følelse av velvære
  • Økt kroppsbevissthet
  • Redusert risiko for kompliserte fødsler
  • Redusert behov for smertelindring under fødsel
  • Redusert risiko for operative inngrep
  • Raskere restitusjon etter fødsel

Kilde: James F Clapp III 2002 Exercising through your pregnancy.

Mer om trening og graviditet

Hva skjer i kroppen?

Graviditetens ni måneder deles inn i tre tremåneders perioder (trimester).

Trening under graviditet

Hvordan skal du trene som gravid? Ta utgangspunkt i deg selv hvordan du tidligere har trent og hvilken livsstil du har.

Hva og når bør du ikke trene?

De aktivitetene som er nevnt under, stiller store krav til kroppen og med en viss skaderisiko.

Trening etter fødsel

Det er viktig å komme i gang med trening etter fødsel, men som med alt annet er det individuelt når det passer å begynne. Kroppen din har vært igjennom en stor påkjenning så ikke gå ut for hardt.