Spørsmål og svar

Hva skjer?

HiYoga-timene på SATS Schous endres til vanlige yogatimer og tilgangen åpnes for alle medlemmer med gruppetrening i sitt medlemskap.

Hvorfor endrer dere på dette tilbudet?

Yogatilbudet endres tilbake til vanlige yogatimer på bakgrunn av behovet for økt kapasitet. I tillegg har vi erfart at det på et så aktivt og levende senter som SATS Schous har vært vanskelig å tilfredsstille våre krav og medlemmenes forventning til ideelle lydforhold ved praktisering på HiYoga-timer.

Hvor kan jeg delta på HiYoga-timer fra 1. august?

Selv om SATS Schous ikke lenger vil tilby HiYoga-timer, vil du likevel kjenne igjen både mange av timene og instruktørene. HiYoga-tilbudet opprettes som det er i dag på SATS Karlsrud. Tilgang til Karlsrud i ditt medlemskap er forutsetning for tilgang til deres timer. Ved behov kan du legge til og ta bort tilganger som du måtte ønske. Legger du til sentre i ditt medlemskap vil tilgangen tre i kraft med umiddelbar virkning.

Kan jeg benytte mitt HiYoga-medlemskap på HiYoga Schultzgate?

For deg som har et ønske om å utvide din yogapraksis med tilgang til HiYoga Schultzgate, tilbyr vi en oppgradering til medlemskapet «All-Inclusive» til en svært god introduksjonspris. Listepris på dette medlemskapet er kr 999/mnd, mens vi ønsker å gi deg en pris på kr 699/mnd i perioden 01.08.-31.12.19. Etter dette vil din pris automatisk bli endret til listepris kr 999/mnd.* Sjekk gjerne ut HiYoga Schultzgate sin timeplan.

*Eventuell Student-, Senior- og Bedriftsrabatt kommer til fradrag på denne prisen.

Hva gir et «All-inclusive» medlemskap tilgang til?

Medlemskapet gir deg blant annet tilgang til:

 • Alle SATS-sentre i Norden
 • Alle gruppetimer i Norden
 • Alle spesialkonsepter i Norden
 • Røa Bad i Oslo
 • HiYoga Schultzgate i Oslo
 • Barnepass
 • Squash
 • Vannkanten (Bergen)
Hvordan får jeg tilgang til All-Inclusive til denne spesialprisen?

Send en e-post til kundeservice@sats.no og merk e-posten med «All-Inclusive HiYoga», og vi vil sende deg en bekreftelse så snart du er registrert med dette medlemskapet.

Når er siste frist for å takke ja til dette tilbudet?

Siste frist for bestilling av dette tilbudet er 1. oktober 2019. Vær oppmerksom på at uansett når ditt medlemskap starter etter 1. august vil prisen endres til listepris kr 999/mnd fra og med 01.01.20.

Kan jeg starte tidligere og likevel få spesialpris?

Ja, du kan starte tidligere enn 1. august, men prisen vil da gjelde for 5 måneder fra startdato, før den endres til listepris.

Vil jeg få bindingstid hvis jeg velger All-Inclusive?

Nei, ingen ny bindingstid vil legges til på ditt medlemskap. Er du i binding vil din nåværende bindingstid gjelde videre uansett hvilke endringer du eventuelt gjør på ditt medlemskap i perioden. Er du utenfor binding tillegges ingen ny bindingstid.

Kan jeg angre medlemskapet?

Du står når som helst fritt til å endre ditt medlemskap til de tilganger du måtte ønske via din webprofil. Vær oppmerksom på at en nedgradering vil tre i kraft ved utgangen av påfølgende måned fra endring er gjort.

Jeg betaler for HiYoga på SATS Schous i dag, vil dette bli avsluttet?

Nei, vi vil ikke avslutte din tilgang. Årsaken er at ingen medlemmer lenger har tilgang kun til HiYoga-timer. Tilgangen er endret til en konseptpakke og i denne har du i Norge tilgang til:

 • HiYoga In Club
 • Build’n Burn
 • Prformance

Dersom du har et begrenset medlemskap og ønsker tilgang til sentre som tilbyr disse, eller ikke ønsker å beholde tilgangen til konseptpakken, står du fritt til å endre ditt medlemskap til de tilganger du måtte ønske via din webprofil. Vær oppmerksom på at en nedgradering vil tre i kraft ved utgangen av påfølgende måned fra endring er gjort.

Jeg har kun tilgang til SATS Schous, vil min tilgang til HiYoga bli automatisk avsluttet?

Nei, du må selv gå inn på din medlemsprofil og gjøre de endringer du ønsker i ditt medlemskap; om du ønsker å flytte ditt medlemskap til et annet senter, om du vil utvide med hvilke sentre du har tilgang til, om du vil avslutte tilgangen til konseptene eller om du ønsker vårt spesialtilbud med All-Inclusive.

Kan de jeg trener sammen med få det samme tilbudet?

Dette spesialtilbudet gjelder kun for deg som har mottatt denne e-posten.