Therese Sanne Semb

Therese Sanne Semb

Treningsfilosofi: "God fysisk helse er uvurderlig på så mange områder. Investerer du i fysisk helse på en riktig måte, vil det gi deg gevinster du ikke engang trodde du kunne få”.

Kontakt meg: terese.sanne.semb@sats.no

Jeg har vært interessert i trening og fysisk aktivitet hele livet. Som ungdom spilte jeg håndball på elitenivå, og utover dette trent variert i alle år. Valg av utdannelse er også rettet mot fysisk aktivitet og helse. En Bachelor fra Norges Idrettshøyskole, samt legeutdannelse ved universitetet i Oslo, har gitt meg bred kompetanse i forhold til jobb som personlig trener. Ønske om å jobbe som PT kommer fra en genuin interesse i å få frem det beste i deg slik at du når målene du har satt. Dette fordi jeg vet hvilke positive verdier det vil gi.

I et samarbeid om å nå målene dine er det viktig for meg at du opplever motivasjon, treningsglede og mestringsfølelse!

GRUNNUTDANNING

  • Utdannet Lege ved Universitetet i Oslo.
  • Bachelor i "fysisk aktivitet og helse" ved Norges Idrettshøyskole.

Vårt utvalg