Ingrid Nordbach

Ingrid Nordbach

Treningsfilosofi: "Det er i motbakker det går oppover"

Kontakt meg: ingrid.nordbach@sats.no

Jeg tror hvert individ er summen av flere faktorer. Vi har alle med oss en arvfra våre forfedre som har programmert deler av oss. Deretter spiller miljøet vi vokser opp i en stor rolle. Til sist er det oss selv og våre valg som leder oss i en eller annen retning.
Kroppen er en fantastisk maskin som tilpasser seg de krav den møter. Det betyr at vi i stor grad selv bestemmer hvordan vi skal ha det.

GRUNNUTDANNING

  • Hærens befalskole
  • Bachelor i idrett, friluftsliv og helse, med fordypning i folkehelse.
  • Annen erfaring: 8 år som lagfører, instruktør og troppsjef i Hæren. Instruktør i turn, aerobic, spinning, styrke, mage/rygg, kondisjon og bevegelighet.

VIDEREUTDANNING

  • Førstehjelp nivå 3.
  • AMLS- Advanced medical life support.
  • Soscon- utdanning i praktisk psykososial håndtering av stress- og krisesituasjoner.
  • Klassisk Massasje
  • Klatreleder inne

Vårt utvalg