Spørsmål og svar om styrketrening for barn.

Barn og styrketrening er et tema som har skapt mange spørsmål. Derfor har SATS valgt å sammenstille svar på de vanligste spørsmålene her. Vi henviser til Docent Michail Tonkonogis artikkel ”Styrktrening för barn bu eller bä?” Svensk Idrottsforskning 1-2007.Oppsummert er styrketrening en trygg og sikker form for fysisk aktivitet med lav skaderisiko og et stort antall positive effekter. Derfor vil SATS gjøre treningen enda mer tilgjengelig for både voksne og ungdom ved å tilby et eget medlemskap for ungdom i alderen 11 til 15 år.

Hvilke resultater gir styrketrening?

I 1996 ble det gjennomført en sammenstillende analyse som omfattet 28 studier. Studiene så på om barn/ungdom blir sterkere av styrketrening eller ikke. Majoriteten av studiene viste at styrkeøkningen som en følge av styrketrening, ligger på mellom 14 – 30 %. Studiene viser også at trenbarheten hos barn og ungdom er på nivå med voksne.

Hvilke mekanismer ligger bak styrkeøkningene hos barn/ungdom?

Studiene er samstemte på at økt styrke hos barn er et resultat av en forbedring av samarbeidet mellom nervesystemet og muskulaturen – nevromuskulær tilpasning.  Det er altså ikke en økning i muskelmassen som ligger til grunn for styrkeøkningen.

Hvorfor skal barn og unge trene styrke og trenger barn/unge å bli sterkere?

Et sitat hentet fra artikkelen skrevet av av Lars Peterson och Bengt O Eriksson i 1986 taler sitt tydelige språk (oversatt fra svensk). ”Det er viktig at man  når man snakker om innlæring av teknikk, vet at man må ha tilstrekkelig muskelstyrke for å kunne utføre en bevegelse på riktig måte”.  Med andre ord, tilstrekkelig styrke er en forutsetning for at barn og unge skal kunne lære seg rett bevegelsesteknikk. Utenom økt styrke, medfører styrketreningen en rekke andre positive effekter. Det er kjent at fysisk aktivitet i unge år er viktig for å bygge et robus skjelett. En annen viktig effekt, er den skadeforebyggende effekten samt en lang rekke positive effekter hos barn med ulike sykdommer.Hvordan skal barn og unge trene styrke? Generelt, ut i fra de studiene som er gjort innen temaet, ser det ut til barn ikke trenger tunge belastninger for å oppnå en styrkeøkning. Moderat belastning med et større antall repetisjoner ser ut til å fungere best.

Hvor ofte bør barn og unge trene styrke?

Styrketrening 2 ganger i uka ser ut til å gi svært gode resultater.

Medfører styrketrening noen skadelige effekter?

Nei, det er ikke farlig for barn og unge å trene styrke. Rian med flere (1987) gjennomførte en studie som spesifikt fokuserte på å undersøke eventuelle farer med styrketrening hos barn. Undersøkelser ble gjort både for å registrere skader på skjelett/muskulatur, påvirkning på hjerte- og karsystemets funksjon, vekst, bevegelighet samt motorisk funksjon. Resultatet var tydelig: Styrketrening har ingen negative effekter på noen av de undersøkte parametrene og skaderisikoen i forbindelse med styrketrening er marginal.Styrketrening er en trygg og sikker type trening med lav skaderisiko og mange positive effekter. Derfor ønsker vi i SATS ungdom i alderen 11 til 15 år hjertelig velkommen!