Informasjon til deg som medlem og besøkende av SATS Røa Bad – FAQ

Leiekontrakten for drift av badeanlegget på SATS Røa Bad utløper og den vil dessverre ikke bli fornyet. Det betyr at fra slutten av mai/medio juni vil vi kun drifte treningssenteret SATS Røa videre. Frem til dette er du selvfølgelig hjertelig velkomment til å bade, både som medlem og som drop-in-gjest. Her finner du svar på spørsmål i forbindelse med stengingen.

Hvor lenge kan jeg bade i anlegget? 

Eksakt dato for siste dag badeanlegget er en del av SATS er ikke avklart, men det blir i slutten av mai / medio juni.

Hva skjer med medlemskapet mitt?

Du trenger ikke foreta deg noe i forbindelse med endringen. Dersom du kun har et bademedlemskap avsluttes dette automatisk når SATS ikke lenger drifter badeanlegget, du får mer informasjon på epost.

Dersom du har tilgang til både trening og badeanlegget fortsetter medlemskapet som før, uten tilgangen til badet fra dato når SATS ikke lenger drifter badeanlegget.

Dersom du ønsker å gjøre endringer kan gjøre dette via skjemaet du har fått på epost.

Hva skjer med mine betalinger?

Betalinger fortsetter som normalt og for medlemskap som avsluttes betaler du kun så lenge SATS drifter badeanlegget. Du trenger ikke registrere noen endringer i forbindelse med dette.

Hva skjer med utestående klipp på klippekort?

Ta kontakt med oss på medlemsservice@sats.no dersom du ikke får brukt opp disse og ønsker å få de refundert.

Hva skjer med badet videre? 

Det er ikke avklart hva som skjer videre med badet, men eieren av bygget jobber med alternative leverandører for videre drift. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er avklart.

Hva skjer med treningssenteret?

Treningssenteret påvirkes ikke av endringen og SATS Røa vil fortsatt være åpent.

Hva skjer med garderobene?

Garderobeløsningen endres ikke. Det vil si at treningssenteret og badeanlegget fortsatt deler garderobe.

Hva skjer med drop-in-besøkende?

Frem til vi avslutter driften kan drop-in-billetter til badeanlegget kjøpes som vanlig. Hva som blir tilbudet etter vi avslutter driften er ikke avklart ennå.

Hva skjer med skolesvømmingen til Oslo Kommune?

Kontakten med Oslo kommune gjelder til og med 30.06.24 og eventuell ny driver av badet vil overta denne avtalen.

Hva skjer med svømmekursene for baby og barn?

Kursene som pågår nå vil avsluttes før vi avslutter driften av badeanlegget. Hvorvidt eventuelle nye drivere vil fortsette med slike avtaler er ikke kjent for oss.

Hva skjer med gruppetimer som avholdes i vann?

Gruppetimer i vann i regi av SATS vil opphøre når vi ikke lenger drifter anlegget. Hvorvidt eventuelle nye drivere vil fortsette med tilsvarende tilbud er ikke kjent for oss.

Vil det bli noen rabattordninger for SATS-medlemmer på badeanlegget i fremtiden?

Det er ikke avklart hva som skjer med videre drift av badeanlegget, men i utgangspunktet så er det ikke lagt opp til noen rabattavtale.

Vil de som ønsker å ha bademedlemskap under ny driver få rabatt på SATS?

Nei, det er ikke lagt opp til noen rabattavtale med eventuell fremtidig drifter av badeanlegget.

Hva skjer med parkering?

Det er ingen egen løsning for medlemmer av SATS Røa Bad i dag, hverken for treningssenteret eller badeanlegget, og det vil heller ikke bli det fremover.

Hvorfor er det besluttet å legge ned driften av badeanlegget?

Det er besluttet at SATS ikke lenger skal drifte badeanlegget grunnet at dette ikke er en del av vår primærvirksomhet. Det var en mulighet for oppsigelse nå i kontrakten og når dette ikke er et område vi ønsker å satse på fremover var det naturlig å benytte seg av denne. Vårt hovedfokus fremover er drift av treningssentre, med mål om å gjøre befolkningen sunnere og gladere.

Hva skjer med de ansatte? 

Vi håper at alle våre ansatte vil være med videre i SATS og fortsette å spre treningsglede på et annet senter. Hva angår instruktører som avholder timer i vann vil eventuell videreføring av dette avhenge av nye drivere, hvilket ikke er kjent for oss på nåværende tidspunkt.

MERK! Senteransatte har nøkkelinformasjon om Røa Bad, så spørsmål utover endring av medlemskap/PT-klipp skal sendes til staff.roa@sats.no.