Office Workout - Online Training

Bli en lønnsom og attraktiv arbeidsgiver!

Er trening i arbeidstiden nøkkelen til suksess? Ifølge flere forskninger er svaret på det spørsmålet et klart JA.

26. januar 2023

Arbeidsgivere som skaper muligheter for sine ansatte til å leve et aktivt og sunt liv bidrar til økt arbeidskraft, produktivitet og lønnsomhet. Som en bonus får du glade, fornøyde og friske ansatte med større selvtillit - og redusert sykefravær. De siste årene har det blitt stadig mer vanlig for bedrifter å la sine ansatte trene i arbeidstiden. På mange arbeidsplasser kan ansatte velge aktivitet og trening, mens andre steder kan de ansatte velge gruppetrening. Enkelte selskaper har også gått så langt som å innføre obligatorisk trening for sine ansatte. Uansett tilnærming innebærer det en positiv effekt både for ansatte og for bedrifter. Det viser et forskningsprosjekt som får støtte av AFA (Autorisert FinansAnalytikerstudium), samt studier fra blant annet Odense Universitet, Stockholms Universitet og Karolinska Institutet.

ØKT PRODUKTIVITET

Odense Universitet undersøkte effekten av trening i arbeidstid blant 400 ansatte. Allerede etter ett år hadde ansatte forbedret både kondisjonen og blodtrykket, og de hadde øket produktiviteten med ti prosent i gruppen. I gruppen som ikke trente i arbeidstid var det i samme periode ingen målbare endringer. Undersøkelsen fant ikke bare de helsemessige fordelene ved trening i arbeidstiden, men også at bedriftens kostnader for ansattes trening veide opp mot redusert sykefravær og gav en økt produktivitet. 

REDUSERT STRESS OG SYKEFRAVÆR

Trening har også vist seg å ha en positiv innvirkning på ansattes livsstil og stressnivå- noe som kommer både den ansatte og bedriften som helhet til gode.«Svenske arbeidsgivere ser altfor ofte fokus på helse som noe som er gjort for å holde de ansatte fornøyde. Istedenfor ser vi at god helse bør være et strategisk og nødvendig tiltak for å lykkes i organisasjonen/bedriften» skriver idrettslege Erland Colliander og professor Carl Johan Sundberg i Svenske Dagbladet tidligere i år. Denne tankegangen skriver blant annet Lidingö kommune og selskapet Bjørn Borg under på. De har begge innført en time obligatorisk trening i uken, noe som har redusert deres sykefravær med 30 prosent. Det vitenskapelige studiet viser også at trening ikke fører til at de ansatte blir mer stresset på jobb, men tvert imot - de aller fleste ønsker å fortsette med trening dersom de har mulighet.

HVA VILLE ET SAMARBEID MED SATS BETYDD FOR ARBEIDSGIVERE? 

  • Ansatte føler seg bedre og har mer energi

  • Bidrar til økt produktivitet

  • Økt attraktivitet i arbeidsmarkedet

  • Reduserte kostnader for medisinsk behandling og rehabilitering

  • Redusert sykefravær

  • Bedre samarbeid og samhold