FAQ

Svar på vanlige spørsmål.

20. mars 2023

1) HVORDAN KAN JEG TA BORT EN ANSATT FRA BEDRIFTSAVTALEN?

Svar: E-post sendes til bedrift@sats.no. Overføringstid for bedrifter er 1 måned regnet fra den første i månedsskifte.

2) VI HAR ENDRET FAKTURAADRESSE, HVA GJØR VI?

Svar: E-post sendes i god tid før endringen trer i kraft til bedrift@sats.no. Dersom faktura allerede er utsendt vil endringen tre i kraft fra påfølgende måned.

3) HVORDAN FÅR EN ANSATT TILGANG TIL EN BEDRIFTSAVTALE?

Svar: Deres bedrift vil motta informasjonsskriv fra deres Key Account Manager hos SATS som inneholder fremgangsmåte de ansatte må følge for å ta del av deres avtale.

4) HVORDAN FRYSE ET MEDLEMSKAP TIL EN ANSATT?

Svar: Frys av medlemskap kan kun utføres av den ansatte personlig via vårt elektroniske søknadsskjema som finnes på vår hjemmeside. For spørsmål om frys kan den ansatte se vår kundeserviceside eller ta kontakt via vårt kontaktskjema.

5) ANSATT HAR FRYST SITT MEDLEMSKAP MEN KOMMER LIKEVEL PÅ FAKTURA?

Svar: Innvilget frysperiode og betalingsfri periode behøver ikke være lik. Dersom faktura allerede er sendt bedriften når ansatt får innvilget frys på sitt medlemskap, vil kreditnota først fremkomme på faktura i påfølgende måned. Les mer om vilkår for frys her.

6) VI VIL SI OPP MEDLEMSKAPET TIL EN ANSATT:

Svar: Bedrifter har kun mulighet til å overføre ansatte fra å være tilknyttet bedriftsavtalen til ordinært privat medlemskap, ikke si opp medlemskapet. Overføringstid for bedriften er 1 måned regnet fra den første i den påfølgende måneden. Det er kun den ansatte selv som har tilgang til å avslutte sitt medlemskap i henhold til punkt 2.16.2.2. i Generelle vilkår for medlemskap i SATS.

7) VI VIL SI OPP VÅR BEDRIFTSAVTALE:

Svar: Standard oppsigelsestid i henhold til bedriftens rammeavtale er 3 måneder regnet fra den første i den påfølgende måneden. Oppsigelse sendes til bedrift@sats.no

8) HVA VIL EN BEDRIFTSAVTALE SI FOR DEG SOM ANSATT?

Svar: Bedriftsavtalen gir deg som ansatt retten til rabatterte priser på utvalgte private medlemskap hos SATS. Rabattert pris for medlemskapene tar utgangspunkt i dagens listepris. For å kunne benytte deg av fordelene må du selv ta kontakt med SATS. 

9) HVEM KAN INNGÅ EN BEDRIFTSAVTALE MED SATS?

Svar: Gjelder kun for bedrifter som innfrir visse minimumskrav. Ønsker du som ansatt at dere skal få en avtale med SATS? Da burde du oppfordre din arbeidsgiver til å kontakte SATS Bedriftsavdeling: bedrift@sats.no.

10) VI ØNSKER Å SE PÅ MULIGHETEN FOR Å ENDRE EKSISTERENDE BEDRIFTSAVTALE:

Svar: Dersom dere ønsker å endre eksisterende bedriftsavtale, ta kontakt med deres kontaktperson, Key Account Manager, hos SATS eller bedrift@sats.no.

11) HVILKE TYPE MEDLEMSKAP TILBYS DEG SOM ANSATT?

Svar: SATS har i 2016 lansert en ny medlemskapsmodell hvor du som ansatt kan skreddersy ditt medlemskap ut fra behov, og bedriftsrabatt gjelder for utvalgte typer medlemskap. Din bedrift har mottatt informasjonsskriv fra SATS som inneholder fremgangsmåte for hvordan du kan ta del av avtalen.

Alle våre bedriftsmedlemskap har 12 måneder bindingstid. Det medfører ingen ny bindingstid for ansatte som allerede har medlemskap hos SATS. Eksisterende bindingstid vil da gjelde.

12) VI HAR ENDRET VÅR AVTALE. HVORDAN TAR ANSATTE DEL I DEN REFORHANDLEDE AVTALEN?

Svar: Deres bedrift vil motta informasjonsskriv deres Key Account Manager hos SATS som inneholder fremgangsmåte de ansatte må følge for å endre sitt medlemskap. 

13) KAN VI SOM ARBEIDSGIVER OVERFØRE ET BEDRIFTSMEDLEMSKAP FRA EN ANSATT TIL EN ANNEN?

Svar: Nei. Et medlemskap hos SATS er personlig og kan ikke overføres til en annen person. Dersom ansatte slutter i deres bedrift kan deres bedrift overføre medlemskapet fra bedrift til privat i henhold til punkt 6. over.