Lene Davidsen

Fysioterapeut
Oslo/Akershus
SATS CC Vest

Jeg har opparbeidet meg erfaring innen generelle muskel - og skjelettplager, skadeforebygging og rehabilitering av idrettssrelaterte plager, samt jobber ved siden av i spesialisthelsetjenesten med Parkinson, amputasjon, slag og andre nevrologiske sykdommer.

Det er viktig med en god og fullstendig undersøkelse slik at behandlingen blir individuelt tilpasset til ditt behov med utgangspunkt i dine forutsetninger og plager. Jeg ser viktigheten i en helhetlig tilnærming i kombinasjon med manuell behandling, medisinsk tilpasset trening, råd og veiledning. Jeg samarbeider tett med PT- teamet når det er fordelaktig.

Utdanning og kurs

  Bachelor in International Physiotherapy, Saxion University, Netherlands
  Therapeutic Tape
  Dry needling

Ekspertise og bakgrunn

  Muskel - og skjelettplager
  Skadeforebygging og rehabilitering av idrettssrelaterte plager
  Spesialisthelsetjenesten med Parkinson, amputasjon, slag og andre nevrologiske sykdommer