Sigurd Aasland Norekvaal

Fysioterapeut
Grenland
SATS Klosterøya

Som pasient hos meg, vil jeg etter beste evne sette meg inn i din situasjon. Du får god tid til å fortelle om dine plager, og etter en grundig undersøkelse vil jeg lage en plan basert på dine forutsetninger og mål. Som fysioterapeut har jeg et godt klinisk blikk og setter dialogen med pasienten høyt. Med hjelp av riktig verktøy kan du som pasient lære mer om dine plager, som vil bidra til bedre funksjon og mindre smerter. Ved behov benytter jeg meg av trykkbølgebehandling, som er en effektiv behandling for kroniske plager i muskel, nerve og skjelettsystemet.

Erfaring og kompetanse. Jobber med alle typer muskel- og skjelettplager, og anvender trening og aktive tiltak i behandlingen. Kompetanse på en grundig undersøkelse, som er grunnleggende til å finne årsakssammenheng til dine plager. Målet med behandlingen er at vi sammen skal komme frem til en løsning som bidrar til å hjelpe deg på veien til en bedre hverdag.

Erfaring: Ortopedisk avdeling Oslo legevakt, Sunnaas sykehus avdeling for multitraume, nevrologi og brannskader og hjerte- og lungefysioterapi.

Telefonnummer:
90161041

Utdanning og kurs

    Profesjons Bachelor i fysioterapi fra Oslo met storbyuniversitet

Ekspertise og bakgrunn

    Generelle plager i muskel og skjelett
    Idrettsskader
    Skadeforebyggende trening
    Manuellmedisinsk mobilisering