For at besøket i vår barnepass skal være så hyggelig som mulig, må alle følge sikkerhets- og trivselsreglene under.

1. Barnepass tilbys SATS-medlemmers barn i alderen 6 uker frem til og med dagen barnet fyller 12 år. SATS-medlemmer kan bare levere sine egne barn i barnepass, ikke venners eller andre medlemmers barn.

2. MiniSATS kan kun benyttes når barnepassen er åpen.

3. Barn som ankommer skal vaske hendene eller bruke antibakteriell spray (skal være tilgjengelig). Barn under 3 år skal ikke bruke antibakteriell spray.

4. Foresatte har ansvar for å sjekke inn barna sine i barnepass når de ankommer et av våre treningssentre.

5. Det skal være samme foresatt som leverer og henter barnet. Det kan gjøres unntak hvis medarbeiderne ved SATS barnepass er informert, og navn og opplysninger på den som skal hente foreligger. Opplysningene registreres og medarbeiderne har plikt til å be om gyldig identifikasjon.

6. Hvis barnet ved ankomst etterlates sovende i en barnevogn, har foresatte ansvaret for at barnevognen og barnet er sikret på hensiktsmessig vis, innenfor det anviste barnevognområdet. Hos enkelte sentre kan lokalene være for små til å motta sovende barn.

7. Et besøk i SATS barnepass varer maksimalt 1,5 timer. Det maksimale timeantallet per uke er 10 timer.

8. SATS kan motta opptil ti barn samtidig per barnepass-medarbeider (barn under to år teller som to barn). Antall barn kan justeres ned i samsvar med gruppens sammensetning eller rømningsforskriftene ved det aktuelle senteret. SATS forbeholder seg retten til å sette grense for antall barn i lokalet til enhver tid.

9. MinSats er barnas område. For å ivareta interessene til alle medlemmer, samt barnas sikkerhet, skal barna kun oppholde seg i barnepassen, ikke i treningsområdet eller garderobene. Enkelte unntak er: SATS sine Baby-timer og treningstimer rettet mot barn, der barna er i gruppetreningssalen.

10. Barnet kan trenge tid til tilvenning, og det forventes at foresatte setter av tid til dette. Foresatte skal ikke være i barnepassen sammen med barna sine, bortsett fra ved tilvenning.

11. Foresatte skal oppholde seg i SATS sine lokaler i hele perioden barnet er i barnepassen. Medarbeiderne i barnepassen tar hånd om barna, men foresatte har hovedansvaret for sine barn under oppholdet hos SATS. Medarbeiderne ved barnepassen skal kunne kontakte/hente barnas foresatte hvis barnet gråter ustoppelig eller virker utilpass.

12. Det er bare friske barn uten smittsomme sykdommer som kan besøke barnepassen. Hvis barnet har vist tegn på sykdom, skal det ha vært symptomfritt i minst to dager før det besøker SATS.

13. Av hensyn til barnas sikkerhet og mulige allergier er mat og drikke ikke tillatt i barnepassen. Unntaket er: Velling, morsmelkerstatning og vann.

14. Medarbeiderne i barnepassen skal holde oppsyn med alle barna, og de skifter derfor ikke bleier. Hvis det blir nødvendig med bleieskift, blir foresatte kontaktet.

15. Av hensyn til barnas sikkerhet er det ikke tillatt å ta med leketøy. Det gjøres unntak for kosekluter og kosedyr som gir barnet trygghet. SATS er ikke ansvarlig for leketøy, klær eller annet som barna måtte ta med seg.

16.Alle barnevogner må være merket med barnets navn, dette sikrer at barnet legges i rett vogn om det sovner. SATS er ikke ansvarlig for verdisaker som er plassert i barnevognen.

17. Barn skal ikke bære halskjeder eller bruke klær med snøring eller utesko under opphold i barnepassen. Det anbefales at barna bruker sklisikre sokker eller innesko.

18. Barna kan komme i kontakt med parfyme eller parfymerte kremer. Medarbeiderne i barnepassen bruker ikke dette, men annet SATS-personale som midlertidig hjelper til i barnepassen, er ikke underlagt de samme restriksjoner.

19.Det kan vises barnefilmer i MiniSATS. Vi ønsker deg og ditt barn hjertelig velkommen til SATS barnepass.