Vi ønsker å skape en hyggelig og inkluderende atmosfære på våre sentre slik at det blir både trygt og trivelig å være på SATS.

Gjelder fom. 01.11.2019:

SIKKERHETSREGLER

1. Medlemmet skal følge instrukser gitt av SATS-ansatte

2. Medlemmet skal benytte egnede innesko for trening, samt kle seg i treningstøy

3. På grunn av brannsikkerhet skal bager og yttertøy alltid låses inne i garderobeskap

4. Barn har ikke adgang til treningsstudio, saler eller garderober før fylte 15 år, grunnet risiko for skader. I forbindelse med SATS barnepass og noen særskilte konsepter og medlemskap, kan SATS likevel gi barn tilgang til senteret

5. Kun SATS-ansatte får instruere og trene medlemmer

6. På delvis bemannet senter: gjør deg kjent med lokasjonen til hjertestarter og førstehjelpsutstyr på senteret. Henvend deg til personalet eller bruk trygghetsalarm i nødstilfeller

TRIVSELSREGLER
  1. Medlemmet skal alltid opptre høflig og vise hensyn og aldri diskriminere andre personer som er på SATS

  2. Utesko skal helst låses inn i skap, eventuelt plasseres på henviste plasser på eget ansvar

  3. Medlemmet skal alltid trene i rent treningstøy. Vær nøye med renslighet og kroppshygiene

  4. Utstyr tørkes av og ryddes alltid tilbake på riktig plass etter bruk

  5. La andre benytte treningsapparatene når du har pause

  6. Fotografering eller filming av andre medlemmer eller ansatte uten samtykke er ikke tillatt. Fotografering og filming i garderoben er ikke tillatt