SATS sikkerhets- og trivselsregler

Ved å respektere disse enkle reglene, blir det både trygt og trivelig å være på SATS.

Fra 1. november 2019 gjelder nye sikkerhets- og trivselsregler.

se nye vilkår

 

Sikkerhetsregler

 1. Medlemmet skal følge instrukser gitt av SATS-ansatte når det gjelder treningsmetoder og håndtering av treningsutstyr.
 2. Medlemmet bes om å benytte egnede sko for trening inne, samt å kle seg funksjonelt.
 3. Barn har ikke adgang til treningsstudio, saler eller garderober før fylte 15 år, grunnet risiko for skader. I forbindelse med SATS barnepass og noen særskilte konsepter og medlemskap, kan SATS likevel gi barn tilgang til senteret.
 4. Kun ansatte i SATS får instruere og trene medlemmer.

Trivselsregler

 1. Medlemmet skal ikke opptre uhøflig eller forstyrrende for andre personer som er på SATS.
 2. Medlemmet oppfordres til å begrense bruk av mobiltelefon.
 3. Medlemmet bes om å benytte sko egnet for trening inne. Utesko skal plasseres på henviste plasser, eventuelt låses inn.
 4. Medlemmet må vise hensyn til andre. Bar overkropp eller bekledning som kan være støtende, er ikke tillatt på SATS.
 5. Medlemmet skal alltid trene i rent treningstøy. Vær nøye med renslighet og kroppshygiene. Barbering i dusjene er ikke tillatt.
 6. Medlemmet bes om å ta hensyn til allergikere, hvilket innebærer moderat bruk av parfyme og lignende.
 7. Medlemmet skal av hygieniske årsaker alltid bruke håndkle på matter, styrke- og kondisjonsapparater, samt i badstue.
 8. Medlemmet oppfordres til å tørke av apparatene etter bruk. Papir finnes flere steder på senteret.
 9. Medlemmet oppfordres til å legge tilbake utstyr etter bruk; matter, vekter, med mer.
 10. Medlemmet skal la andre benytte treningsapparatene når de har pause.
 11. Medlemmet kan nektes adgang ved sent oppmøte til gruppetreningstimer, dette av hensyn til øvrige deltakere.
 12. Medlemmet skal avstå fra enhver form for fotografering eller filming på SATS, med mindre dette er avklart med senterledelsen i forkant.

Doping

SATS samarbeider med Antidoping Norge, for å holde sentrene frie for doping. SATS definisjon av doping er bruk av prestasjonsfremmende midler, som fremkommer av særskilt dopingliste for treningssentre.SATS vil i samarbeid med Antidoping Norge kunne utføre dopingkontroll, og på oppfordring be medlemmet samtykke i å la seg teste for dopingpreparater. Dersom medlemmet tester positivt på eventuell test, eller ikke samtykker i å la seg teste, vil SATS kunne si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

Ved brudd på sikkerhets- og trivselsreglene har SATS rett til å nekte medlemmet adgang til SATS i en periode, eller si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

Egne sikkerhets- og trivselsregler gjelder for SATS barnepass.

Takk for at du følger våre sikkerhets- og trivselsregler.