VILKÅR FOR PERSONLIG TRENING

Avtalen regulerer vilkår og forpliktelser i forbindelse med kjøp av personlig trening (PT) på SATS Norge. Avtalen er underlagt Generelle vilkår for medlemskap i SATS.

Vilkår for Personlig Trening

 1. Trening skjer på Medlemmets eget ansvar og risiko. Medlemmet må selv vurdere om den generelle helsetilstand og treningsbakgrunn er tilstrekkelig til at trening med PT kan gjennomføres uten risiko for skade/sykdom. Medlemmet plikter i tillegg ved kjøp av PT å gi personlig trener all relevant informasjon om helsetilstand, tidligere sykdom/skader med mer. Det forutsettes at Medlemmet under treningen straks gir beskjed dersom det er øvelser som gir smerter eller lignende. Dersom Medlemmet velger å trene videre etter timen, skjer dette på Medlemmets egen risiko og SATS/personlig trener kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som Medlemmet skulle pådra seg i den forbindelse.

 2. Avtalen er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdato, med unntak av 50-klipps pakker som er gyldige i 16 måneder fra kjøpsdato. Alle klipp må benyttes i løpet av denne perioden.

 3. Medlemmet har rett til å benytte seg av angreretten ved å gi skriftlig melding til SATS innen 14 dager fra inngåelse av PT-kontrakten, jf. angrerettloven § 11. Klipp som er benyttet vil ikke bli refundert.

 4. Ubenyttede PT-klipp tilbakebetales ikke av SATS, med unntak av tilfeller hvor Medlemmet avslutter sitt medlemskap grunnet særskilte omstendigheter jf. SATS' til enhver tid gjeldende Generelle medlemsvilkår.

 5. SATS forbeholder seg retten til å sette inn annen personlig trener ved behov.

 6. PT60 er en 55 minutters treningsøkt med PT. PT30 er en 25 minutters treningsøkt med PT.

 7. Dersom Medlemmet møter opp forsinket til booket PT-time, vil tiden regnes fra opprinnelig oppstart av booket tid. Dersom den personlige treneren er mer enn fem minutter forsinket, vil Medlemmet få ny time kostnadsfritt.

 8. Avbooking av time må skje senest 24 timer i forkant av timen. Timer som avbookes senere enn dette, eller som Medlemmet ikke møter opp til, vil bli belastet i sin helhet. For PT i gruppe gjelder egne regler.

 9. Den personlige treningen skal gjennomføres i SATS sine lokaler, eller i deres umiddelbare nærhet. Det er ikke tillatt å gjennomføre treningen på konkurrerende treningssenter.

Vilkår for delbetaling

 1. Forfallsdato for delbetaling er den 20. i hver måned. Delbetalingsbeløpet faktureres på første mulige trekk, sammen med den månedlige medlemsavgiften til SATS.

 2. For medlemmer med aktiv AvtaleGiro-avtale vil gjeldene avtale med tilhørende kontonummer benyttes ved betaling. Medlem må selv påse at øvre beløpsgrense på AvtaleGiro-avtalen dekker det samlede månedlige vederlag til SATS.

 3. For medlemmer uten aktiv AvtaleGiro-avtale, oppfordres medlemmet snarest til å opprette en AvtaleGiro-avtale.

 4. Om medlemskapet i SATS avsluttes før delbetalingen av PT-avtalen er fullført, skal utestående beløp betales i sin helhet til SATS.

 5. Ved kontantmedlemskap i SATS, må egen betalingsavtale for personlig trening opprettes.