Svenskene trener dobbelt så mye som nordmenn

Det er mye vi er bedre til enn svenskene, men når det gjelder å prioritere helsa ligger de et hestehode foran oss - og det med god støtte fra arbeidsgiver.
SATS
Kategori
Bedriftshelse

Det er kanskje ikke så rart når de i langt større grad både oppfordres til, og får støtte til trening av arbeidsgiver.

Det er en kjent sak at for lite fysisk aktivitet øker risikoen for diverse helseplager og livsstilssykdommer.

– På mange måter kan man si at inaktivitet dreper. Og når vi bruker kroppen stadig mindre er det klart at noe må gjøres, sier Marianne Orderud, markedsdirektør i SATS. 

Norge har verdens høyeste sykefravær

Sykefraværet i Norge er høyere enn andre sammenlignbare land, og Faktisk.no kan bekrefte at det i skrivende stund er verdens høyeste. Det gir grunn til bekymring.

Det er et paradoks at Norge, som stadig troner på toppen av lister som rangerer verdens rikeste og lykkeligste land, også har verdens sykeste befolkning. Det kan komme av en rekke faktorer, men de dominerende medisinske årsakene til det høye fraværet er ifølge Forskningsrådet relatert til muskel- og skjelettlidelser, og psykiske lidelser.

Når vi i tillegg vet at fysisk aktivitet er det beste for å både redusere og behandle slike plager, bør det bli en større prioritet enn det er i dag.

Nå som inaktivitet trer frem som en ny folkesykdom er det ikke lenger sykefravær som er like sentralt, men sykenærvær. Dette innebærer at folk møter opp på jobb, men at de ikke egentlig er i god nok form til å jobbe effektivt. Både arbeidsplasser og staten har derfor mye å tjene på å tilby trening – noe de får til i Sverige.

Der er nemlig mosjon skattefritt for arbeidstakeren. For arbeidsgivere som tilbyr eller betaler for treningsaktiviteter innebærer det skattefradrag, forutsatt at det ikke er for dyrt.

Alle vinner på at vi trener mer

Mye tyder på at de økte fokuset på helse og trening gjør svenskene lykkeligere enn oss. Det fremkommer i Health & Happier-undersøkelsen* som Opinion gjennomførte for SATS. I samme undersøkelse kommer det frem at folk flest kunne tenke seg muligheten for å trene i arbeidstiden.

Når arbeidsgivere som tilbyr trening også oppfattes som mer attraktive er det pussig at ikke flere norske arbeidsgivere gjør som sine svenske kolleger. En arbeidstaker som føler seg tilfreds og er i godt humør har mer energi til å gjøre en bedre innsats enn de som ikke har samme tilfredshet og energi.

Mange nordmenn er støttemedlemmer

Selv om hver femte nordmann er medlem på et treningssenter, viser en undersøkelse utført av TNS Gallup i 2012, at 15 prosent av oss er støttemedlemmer som trener mindre enn én gang i uken. Mange ønsker å trene ofte, men mister fort motivasjonen. Blir det derimot et tilbud fra jobben med vilkår om at det må gjennomføres, vil det forhåpentligvis motivere folk til å trene mer.

- Health & Happiness-undersøkelsen viser at folk blir ekstra motivert av å trene sammen med andre og av å ha trening på jobben. Å trene sammen med kollegaer kan derfor bidra til å holde på motivasjonen og treningsgleden, sier Sondre Gravir, konsernsjef SATS Nordic.

- SATS har som tydelig mål at folk skal ha et bedre liv, og vi vet at trening bidrar til dette. Vi vil derfor legge til rette for at folkehelsa skal bli en prioritet, avslutter konsernsjefen.

SATS tilbyr bedriftsavtaler som inkluderer en egen rådgiver som skreddersyr trenings- og motivasjonsprogrammer etter ulike behov og aktivitetsnivåer blant de ansatte.

SATS er Nordens største treningssenterkjede med en sterk visjon om å spille en viktig rolle for helsen og livskvaliteten til medlemmene våre og i samfunnet.

We will make the Nordic people healthier and happier!

*Undersøkelsen Health & Happiness Survey 2018 ble utført i februar-mars 2018. Der svarte til sammen 4000 nordmenn, svensker, dansker og finner over 18 år, og totalt 2000 SATS-medlemmer i Norge, Sverige og Finland på spørsmål om trening og helse.