Tren deg smart!

Det er dokumentert at trening påvirker hjernen ved å gjøre deg smartere og lykkeligere, fordi det blant annet reduserer depresjon og kroniske smerter.
SATS
Kategori
Bedriftshelse

Mange trener for å holde seg i form, føle seg bra, for at kroppen skal bli sterk og robust, og unngå unødvendig slitasje. Det er fort gjort å glemme at man også bør trene for hjernens del, det komplekse og avanserte organet som er et mysterium for de fleste.

Slik påvirker fysisk aktivitet hjernen din

Forskere ved University of Illinois har ved flere studier funnet at fysisk aktivitet øker den hvite substansen som leder nervesignaler, og dermed bedrer hjerneaktiviteten. Dette kommer frem i blant annet Physical Activity and Cardiorespiratory Fitness Are Beneficial for White Matter in Low-Fit Older Adults, fra 2014.

Ved fysisk aktivitet øker produksjonen av hjerneceller og blodtilførselen, i tillegg til at hjernen skiller ut lykkestoffer. De kjemiske endringene i hjernen har derfor en positiv innvirkning på humøret og følelsen av velvære, som også gir deg bedre selvtillit, selvkontroll og evne til å gripe utfordringer.

Trening vil dessuten gi deg bedre analytisk evne og hukommelse, du får økt intelligens og du blir flinkere til oppgaveløsning. Forklaringen ligger blant annet i at når musklene dine aktiveres, blir blodet renset fra et stoff som dannes ved stress – og som kan være skadelig for hjernen.

– Selv moderat trening vil få deg til å føle deg bedre etterpå, men for at du skal få en ekstra helsefordel av treningen er det viktig at du får høy puls. Den mentale effekten er nemlig størst ved utholdenhetstrening, sier Atle Arntzen, PT-ansvarlig i SATS.

Et annet positivt resultat av aktivitet er økt størrelse på lærings- og hukommelsesorganet hippocampus, som vanligvis krymper når vi blir eldre. Fysisk aktivitet bidrar rett og slett til å holde hjernen ung. Rapporten Sygdomsbyrden i Danmark fra danske Sundhedsstyrelsen utført i 2015 og 2016, viser at trening derfor vil bidra til å forebygge en rekke ulike sykdommer, som demens og Parkinsons sykdom.

SATS-medlemmer er lykkeligere enn folk flest

Det er tydelig at også hjernen må ha det bra for at du skal føle deg bra. I den nordiske undersøkelsen Health & Happiness, utført av Opinion for SATS* så vi på forhold som fysisk aktivitet, fysisk form og hvor lykkelig folk føler seg.

– SATS-medlemmene oppgir at de er lykkeligere og føler seg bedre og mer verdsatt enn resten av befolkningen, sier seniorrådgiver i Opinion, Ola Gaute Aas Askheim.

Undersøkelsen viser at SATS-medlemmer takler hverdagens utfordringer generelt bedre enn de som ikke trener. De oppgir blant annet at de kommer godt overens med andre på jobben, føler seg opplagte, våkne, og at de ganske enkelt mestrer de fleste områder i livet.

At de som er medlem i et treningssenter er mer motivert til å trene er ikke så rart – har du først kommet inn i en god rutine er det lettere å opprettholde vanen. SATS legger vekt på at du skal få god oppmuntring og veiledning, og at du skal ha det gøy sammen med andre. Da kommer det ikke som noen overraskelse at medlemmene våre oppgir at de blir ekstra motiverte til trening av instruktører og gruppetimer.

Det handler om å holde seg i form, føle seg bra, og føle at det ikke er noe som tynger verken kropp eller sinn. At både kropp og hjerne fungerer slik den skal, og holder seg sterk – i mange år fremover.

SATS er Nordens største treningssenterkjede med en sterk visjon om å spille en viktig rolle for helsen og livskvaliteten til medlemmene våre og i samfunnet.

We will make the Nordic people healthier and happier!

Om SATS:

  • Nordens største treningssenter, med totalt 245 treningssentre

  • 700 000 medlemmer

  • 10 000 ansatte, noe som tilsvarer omkring 2000 heltidsstillinger

  • Tilbyr ca. 120 ulike gruppetreningstimer og spesialutviklede konsepter

  • Egen utdanning og sertifisering av Personlige trenere og Gruppetreningsinstruktører

  • SATS er en del av SATSGROUP som omhandler merkevarene SATS, ELIXIA, FRESH FITNESS, HIYOGA og METROPOLIS

*Undersøkelsen Health & Happiness

Survey 2018 ble utført i februar-mars 2018. Der svarte til sammen 4000 nordmenn, svensker, dansker og finner over 18 år, og totalt 2000 SATS-medlemmer i Norge, Sverige og Finland på spørsmål om trening og helse.