Bli mer effektiv på jobb med yoga

Det hjelper lite å være smart eller bruke mye tid på et prosjekt dersom tankene dine er et helt annet sted. Forskning viser at yoga kan hjelpe.
SATS
Kategori
Treningstips

Hva er distraksjoner?

Tilstedeværelse er en viktig nøkkel til å prestere bedre på jobb. Fienden er dermed distraksjoner som tar deg bort fra oppgaven her og nå.

Forskning viser

Yoga kan bidra til at du er mer mentalt tilstede på jobb

Yoga er svært effektivt i forhold til å bedre kognitiv funksjon, minne og prestasjon

30 minutters meditasjon er nok for å øke kognitiv funkjon

Det finnes to typer distraksjoner:

1 Eksterne

Dette kan være telefoner som ringer, varme som irriterer, sult som forstyrrer, eller en smertefull rygg. Mange av de eksterne distraksjonene kan man lett eliminere:

  • Skru mobilen på lydløs

  • Rigge opp en behagelig sitteplass

  • Spise godt og riktig

  • Vedlikeholde kroppen med variert trening (det vil si styrke, kondisjon, koordinasjon, fleksibilitet m.m.)

Noen distraksjoner krever mer dedikasjon og tid å hanskes med, for eksempel ryggplagene. Andre, som byggearbeidet utenfor møterommet, kan man ikke gjøre så mye med. Da trenger man andre knep.

2 Interne

Her er hodet ditt både synderen og løsningen. Tanker vandrer hos alle. Det er en helt naturlig del av det å være et menneske. De driver av gårde helt ubevisst til fortid, fremtid og analyse av nåtid. Problemet er følgende: Når tankene dine er i en dagdrøm (dvs. opptatt av noe som har skjedd tidligere), så er fokuset tatt bort fra oppgaven din her og nå. Man kan derfor ikke fokusere helt på det man hadde tenkt å gjøre.

For økt tilstedeværelse må man lære å takle distraksjoner bedre, eller å unngå dem helt. Som det står over, kan man klare å eliminere noen, mens andre krever et bevisst forhold til tankene sine. Dette er årsaken til, tror jeg, at yoga viser seg å være effektivt i å bedre kognitiv funksjon, minne og prestasjon.

The Science

I 2012 undersøkte Rocha et al. effekten av yoga hos friske menn i militæret. Halvparten skulle gjøre yoga to timer i uken i tillegg til to timer med tradisjonell fysisk trening. Den andre halvparten skulle gjøre vanlig fysisk trening alle fire timene. Samtlige fikk testet hukommelsen sin gjennom standardiserte prøver før og etter forsøket.


For økt tilstedeværelse må man lære å takle distraksjoner bedre, eller å unngå dem helt.


Hva ble resultatet? Yogagruppen viste seg å prestere mye bedre etter 6 måneder sammenliknet med kontrollgruppen. De som ikke hadde gjort yoga, fikk faktisk et dårligere resultat på prøven andre gang de prøvde.

Andre studier støtter dette funnet – yoga gir økt minne og akademisk prestasjon (Kauts et al. 2009; Nemati 2013; Chandla et al. 2013; Subramanya et al. 2009). Det alle har til felles, er at yogapraksisen inkluderer meditasjon og/eller pranyama (pusteøvelser). Selve intervensjonene varier i lengde og er testet på ulike grupper: kvinner, menn, eldre og yngre.

Hvor mye er nok?

Du spør deg kanskje om det er verdt å investere i tiden det tar å gjøre yoga. Kanskje den faktisk er lengre enn den tiden man taper på distraksjonene? I så fall kan jeg fortelle at kun 30 minutter har vist seg å være nok.

I fjor kom nemlig en ny studie som konkluderte med at meditasjon i 30 minutter er nok for å øke kognitiv funksjon. Prøven var designet for å teste konsentrasjon, oppmerksomhet over tid, visuell lesing, evne til rask respons, mental fleksibilitet og hastighet på informasjonsprosessering.

Prøv selv

Om du ikke allerede har testet ut yoga så er dette en ypperlig mulighet til å erfare effekten selv. Bli med på et kurs eller kom innom på en drop-in og lær verktøyene selv.