Yoga kan redusere stress

Stress er subjektivt. Noen elsker en hektisk hverdag og store utfordringer. Andre blir nervøse og får angst bare av tanken.
SATS
Kategori
Treningstips

Det er faktisk bevist at positivt stress gjør at man lever lenger (McGonigal). Det motsatte gjelder for negativt stress. Hva gjør man når stresset tar overhånd og går ut over helsen?

Kan stress være farlig?

Dessverre kan press og forventninger bidra til at man ikke takler hverdagens utfordringer så bra. Mange får en uhensiktsmessig respons som går ut over den fysiske og mentale helsen. Utslitthet, muskelsmerter, hjertebank, og nedstemthet kan nevnes blant plagene. Det at stress er subjektivt, kan også brukes til din fordel. Man kan aktivt bidra til å snu situasjonen. Yoga har vist seg å være et nyttig verktøy.


Ta tre minutter neste gang du merker at skuldrene har klatret opp til ørene og tankene stjeler all fokus


The Science – kan yoga hjelpe?

Stress kan måles på ulike måter. En vanlig metode er å måle nivået av adrenalin. Adrenalin er et stresshormon som aktiveres når kroppen trenger et ekstra gir. Det setter i gang det sympatiske nervesystemet, som fører til økt blodtrykk, økt hjertefrekvens og mer blod til arbeidende muskler. Kroppen blir dermed hurtig klar for "fight or flight". Nivåene sees å øke i individer som er påvirket av stress, og er derfor et godt mål for dette.

I 2011 gjorde Lin et al. en studie hvor de sammenliknet adrenalinnivåer i kroppen hos en yogagruppe og en treningsgruppe. Etter 12 uker målte de en mye større reduksjon i adrenalinnivået hos yogagruppen sammenliknet med treningsgruppen. Dette tyder på at yoga virker bedre enn trening.

Michaelsen et al. 2005 kom også frem til en liknende konklusjon i sin studie. Studien avdekket at deltakerne i yogagruppen fikk redusert sitt stressnivå sammenliknet med en kontrollgruppe som ikke gjorde yoga. Det ble også observert en parallell nedgang i angst og depresjon hos yogagruppen. Dette tyder på at yoga kan være et effektivt verktøy for stressreduksjon.

Ta kontroll over det negativt stresset

Selv om det er interessant og nyttig å vite at yoga kan hjelpe for å redusere stress, er det opp til deg selv å initiere handling.

Ønsker du å teste om yoga kan hjelpe deg?

Hvis svaret er ja, anbefaler jeg å prøve ut en yogatime for å lære deg teknikkene først. Det finnes mange ulike stiler, så det kan være lurt å lese om de forskjellige typene yoga på forhånd. Man kan også øve selv hjemme. Pusteøvelser, for eksempel, er en super pause i en hektisk hverdag.

Ta tre minutter neste gang du merker at skuldrene har klatret opp til ørene og tankene dominerer ditt fokus. Kanskje yoga kan bidra til mer glede og mindre stress i hverdagen.