SATS Miljøpolicy

Vår virksomhet skal oppfylle gjeldende bestemmelser og andre krav som er knyttet til vårt miljø, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og dermed redusere vår miljøpåvirkning.

Vårt viktigste bidrag til miljøet er å redusere våre utslipp av karbondioksid, spare energi og vann og påvirke våre medlemmer og leverandører til i sin tur å redusere sin egen miljøpåvirkning.

Formålet med SATS aktiviteter er å levere produkter og tjenester som dekker medlemmenes behov for god helse og velvære.

SATS sin Sustainability report 2018 kan leses her

SATS ansvar og policy

Vårt ansvar under trening

Her kan du lese om vårt ansvar når du trener hos oss.

SATS Miljøpolicy

Vår virksomhet skal oppfylle gjeldende bestemmelser og andre krav som er knyttet til vårt miljø, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og dermed redusere vår miljøpåvirkning.

Barna på SATS

SATS mener at barn trenger en hverdag med spontan, lystbetont og allsidig fysisk aktivitet, gjerne i skogen, på lekeplassen, i et idrettslag eller ved å gå og sykle dit de skal.

Nulltoleranse for doping

SATS ser med stor bekymring på de økende beslagene av dopingmidler i Norge.