Vårt ansvar under trening

Her kan du lese om vårt ansvar når du trener hos oss.

Når SATS ansatte påpeker øvelser eller momenter i medlemmenes trening som kan innebære risiko for sykdom eller skade bør de fraråde medlemmet fra denne type trening/øvelse. Men medlemmene har også et ansvar for å vurdere sin kapasitet under trening eller en spesiell øvelse og dermed avbryte i fare for eksempel sykdom eller skade.

Våre sentre er alle utstyrt med hjertestarter og de ansatte er trent i hjerte-lungeredning, men SATS har ikke personell med medisinsk bakgrunn.

SATS ansvar og policy

Vårt ansvar under trening

Her kan du lese om vårt ansvar når du trener hos oss.

SATS Miljøpolicy

Vår virksomhet skal oppfylle gjeldende bestemmelser og andre krav som er knyttet til vårt miljø, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og dermed redusere vår miljøpåvirkning.

Barna på SATS

SATS mener at barn trenger en hverdag med spontan, lystbetont og allsidig fysisk aktivitet, gjerne i skogen, på lekeplassen, i et idrettslag eller ved å gå og sykle dit de skal.

Nulltoleranse for doping

SATS ser med stor bekymring på de økende beslagene av dopingmidler i Norge.