SATS ser med stor bekymring på de økende beslagene av dopingmidler i Norge.

Doping har blitt et samfunnsproblem som må møtes med nulltoleranse. I samarbeid med Antidoping Norge har vi derfor utviklet at antidopingprogram som skal bidra til å forebygge og forhindre bruk av dopingmidler og sikre et fortsatt sunt og trivelig treningsmiljø på våre sentre.

Hovedfokuset i programmet er opplæring av ansatte og medlemmer, men SATS vil også gjennomføre frivillige tester i samarbeid med Antidoping Norge der dette er hensiktsmessig.

SATS opplever ikke doping som et stort problem ved våre sentre, men vi mener samtidig det er naivt å tro at det ikke kan forekomme blant enkelte av våre medlemmer. På senteret vil du som medlem finne informasjonsmateriell i form av plakater og foldere om antidopingprogrammet, og om du har spørsmål kan du ta kontakt med en av våre ansatte.

Om Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe doping. Antidoping Norge tar hvert år om lag 3000 dopingprøver av norske idrettsutøvere, i tillegg til et omfattende forebyggende arbeid mot doping i og utenfor idrettsbevegelsen. Se http://www.antidoping.no/ for mer informasjon.