Vår virksomhet skal oppfylle gjeldende bestemmelser og andre krav som er knyttet til vårt miljø, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og dermed redusere vår miljøpåvirkning.

Vårt viktigste bidrag til miljøet er å redusere våre utslipp av karbondioksid, spare energi og vann og påvirke våre medlemmer og leverandører til i sin tur å redusere sin egen miljøpåvirkning.

Formålet med SATS aktiviteter er å levere produkter og tjenester som dekker medlemmenes behov for god helse og velvære.