Trivselsregler

SATS arbeider for å ha de beste rutinene og høy standard på våre sentre.

Derfor har vi nå, sammen med firmaet Safetec Nordic AB, gjort en sikkerhetsanalyse basert på tilpassninger av lokaler, rutiner og standard på våre sentere. SATS har ut i fra resultatene av undersøkelsene sett over MiniSats for å kunne tilby medlemmene og barna enda bedre barnepass.

Sikkerhets- og trivselsregler.

Mer om MiniSats

Aktiviteter

Vi vil gi barna trygghet med du trener.

Våre barnepassere

For oss er det viktig med trygghet og sikkerhet når dine barn besøker MiniSATS.

Trivselsregler

SATS arbeider for å ha de beste rutinene og høy standard på våre sentre.