Søknad om frys av medlemskap

Du kan søke om å fryse ditt medlemskap under særskilte omstendigheter som gjør at du ikke kan benytte ditt medlemskap i en gitt periode. Undertegnede søker herved om frys av medlemskapet og er inneforstått med de kriterier som ligger til grunn i henhold til vilkår for frys av medlemskap. 
Vennligst vær oppmerksom på at vedlegg må lastes opp sammen med søknaden og at dette da automatisk vil bli kryptert. Om du iht. dine medlemsvilkår har mulighet for å fryse ditt medlemskap uten dokumentasjon, vennligst last opp et tomt dokument før du trykker på "Send"-knappen.
 

VILKÅR FOR FRYS AV MEDLEMSKAP