Betalingspåminnelse på SMS

Dersom du har mottatt en betalingspåminnelse på SMS, kan det bety at vi ikke har mottatt din betaling til forfall.

Har du nylig betalt?

SMS’en genereres den 27. i måneden. Dersom du har gjort en betaling som ikke kom oss i hende innen dette har du likevel mottatt en SMS, men kan se bort fra denne.

Dette kan være grunnen til at du har mottatt betalingspåminnelse

AvtaleGiro

 • Beløpsgrensen din er for lav

  Gå inn i nettbanken og juster beløpet. For hjelp, ta kontakt med banken din. Betal likevel denne månedens medlemsavgift med betalingsinformasjonen i SMS'en.

 • Ikke dekning på kontoen

  Har du ikke dekning på kontoen må du betale med betalingsinformasjonen i SMS'en. Sjekk at det er dekning på kontoen du har satt for trekk med AvtaleGiro til neste måneden.

 • AvtaleGiroen er deaktivert

  Sjekk i nettbanken din at AvtaleGiroen er aktiv. Er den ikke det, kan du opprette AvtaleGiroen på Mine sider. Betal denne månedens medlemsavgift med betalingsinformasjonen i SMS'en.

Trekk på kredittkort

 • Kortet har utløpt eller er byttet

  Betal denne månedens medlemsavgift med betalingsinformasjonen i SMS'en. Snart vil det bli mulig å endre kort på Mine sider, men inntil da kan du endre til automatisk kortbetaling.

Faktura i posten

 • Ikke mottatt fakturaen i posten?

  Betal denne månedens medlemsavgift med betalingsinformasjonen i SMS'en.

  Sørg for at vi har riktige personopplysninger på Mine sider. Vi anbefaler at du heller oppretter gebyrfri automatisk kortbetaling på Mine sider for at betalingene skal gå enklere.

Min side