Endre medlemskap

Du kan endre ditt medlemskap selv via "Min side"

 • Oppgraderingen trer i kraft med en gang

  • Du vil bli fakturert fra dagen du endret og ut kommende periode på neste betaling

 • Nedgraderingen trer i kraft etter den kommende måneden

  • Det vil si, endrer du den 15. januar trer den i kraft fra 1. mars

Kontakt medlemsservice for endring av:

 • Premium / All-inclusive medlemskap 

 • Forhåndsbetalt (Cash medlemskap)

 • Bedrift medlemskap (del spons eller full spons)

 • Betaler for andres medlemskap / blir betalt for

 • Registrere rabattavtaler

 • Endre senter

Kontakt medlemsservice her ved hjelp   

Min side