Personlig trener

Trygg trening 

med din PT

 

Hvorfor trene med en personlig trener?

Våre personlige trenere har ulik erfaring, utdanningsbakgrunn og spesialfelt. De finner øvelser og treningsprogrammer som er tilrettelagt for deg, samtidig som de motiverer og støtter deg underveis i treningen. Uansett hvilket utgangspunkt du har i dag eller hvilket mål du har for treningen - har vi en personlig trener som vil hjelpe deg å få det til!

Vet du allerede hva du vil ha?

Logg inn for å kjøpe PT klipp

DU KAN VELGE MELLOM ULIKE PT-PAKKER

VÅRE PTER HAR ULIKE NIVÅER

Hvilket nivå den personlige treneren har baseres på dens yrkeserfaring og utdannelse. En nyutdannet PT vil ha et lavere nivå enn en PT med lang erfaring og videreutdanning. Prisene bestemmes ut i fra hvilket nivå PTen har, hvor nivå 1 er lavest prisklasse.

Logg inn for å kjøpe PT klipp

Jeg vil sette sammen mitt medlemskap!

Bli medlem

BOOT CAMP- TREN MED PT I GRUPPE