Nico Urban

Nico Urban

Treningsfilosofi: "Trening er ei investering i helsa. Det er viktig at den er motiverende og morsom, samtidig somden får deg til å nå måla dine."

Kontakt meg: nico.urban@sats.no

Grunnutdanning

 • Bachelor i idrett, fysisk aktivitet, og helse. fordypning i ernæring - Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Personlig trener - Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Årsstudium Idrett - Active education

Videreutdanning:

 • Anatomy Trains I & II (2015)
 • Modern trends in hypertrophy training - Charles Poliquin (2015)
 • Modern trends in achieving optimal body composition - Charles Poliquin (2015)
 • Serfifisert AMN Neuro - Skeletal practiotioner - Academy of Applied Movement Neurology (2015)
 • iNutrition pro level 1&2 - Clean Health Fitness Insitute (2015)
 • Baysian Bodybuilding Certification- Menno Henselmans (2017)
 • Neurological and Physical Typing Certification- Ballistic Advanced Training Institute (2018)
 • Muscle Mechanics - Eugene Teo

Vårt utvalg