Vilkår for Digitalt Medlemskap og bruk av tjenester i SATS

Sist oppdatert 03.april 2020.

1 INNLEDNING

Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom den personen («Medlemmet») som er navngitt i denne avtalen («Avtalen») og SATS. Disse vilkårene er en integrert del av Avtalen. Med mindre noe annet eksplisitt følger av disse vilkårene gjelder «Generelle vilkår for medlemskap i SATS» så langt de måtte passe. I tillegg til Avtalen vil Medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkårene er tilgjengelig på vår nettside.

2 BESTILLING OG BETALING

Aldersgrensen for å bestille digitalt medlemskap SATS er 18 år. Medlemskap på SATS er til personlig og privat bruk. Uten skriftlig avtale med SATS skal tjenestene kun brukes ikke-kommersielt.  Avtalen er løpende til den sies opp. Gjeldende priser finner du på nettsidene til SATS. Ved endring av priser forbeholder SATS seg retten til årlig prisjustering i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil SATS gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte. Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til tjenesten stenges.  Alle medlemskap forskuddsbetales for avtalt periode. Du vil bli trukket fra ditt betalingskort hver måned på dato for opprettelse av medlemskapet. Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt medlemskap med en ny periode kan du si opp medlemskapet frem til 24 timer før ny abonnementsperiode starter. Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

3 VARIGHET OG OPPSIGELSE

Ditt medlemskap fornyes automatisk. Du fornyes til den medlemskapsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket. Medlemskap kan når som helst sies opp med virkning fra neste medlemskapsperiode, men senest innen 24 timer før ny medlemskapsperiode starter. En oppsigelse må rettes til vårt kundesenter på e-post eller telefon. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

4 ANGRERETT

Ved kjøp av medlemskap hos SATS har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.  

5 REKLAMASJONER

Dersom du ønsker å reklamere på tjenesten du har kjøpt, ber vi deg ta kontakt med oss via e-post eller telefon.

6 RETTIGHETER

Alle rettigheter til tjenester og innhold tilhører SATS.  Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten etter avtale med SATS. 

7 ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

SATS’ digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. SATS vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles vårt kundesenter. 

Produktene og tjenestene fra SATS tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. SATS tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold, uten at SATS kan holdes ansvarlig for tap som oppstår som følge av dette. Dette gjelder dog ikke dersom SATS har opptrådt med forsett eller grov uaktsomhet. Ansvarsfraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.

8 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

SATS ASA er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold i SATS Norge. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår generelle personvernerklæring.

9 SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING

Som aktivt og betalende medlem hos SATS vil vi kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg som medlem. Vi anser deg å være aktiv kunde 180 dager etter siste aktive medlemskap. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til SATS vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

10 BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE

Ved brudd på denne disse medlemskapsvilkårene forbeholder SATS seg retten til å avslutte eller fryse ditt medlemskap.

11 KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på våre nettsider.